ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
25 มีนาคม 2554

รัฐบาลจี้สศค. คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หวังผลักดันให้ทันก่อนยุบสภา มั่นใจเสร็จทัน เผยโหมประชุมตรวจรายละเอียดร่างข้อกฎหมายต่อเนื่อง ยันไร้แรงกดดันจากฝ่ายการเมือง

แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้สศค.และคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งรัดการตรวจรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยยืนยันว่าจะให้ทันเข้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนยุบสภาในต้นเดือนพฤษภาคม 2554นี้

"ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกา รอบที่2 วาระสุดท้ายและเข้าสู่การพิจารณารอบที่ 3 ที่สำคัญยังมีคำสั่งให้ เพิ่มความถี่ของวันประชุมจากสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็น 3ครั้ง เพื่อความรวดเร็ว จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่ออนุมัติร่าง และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป "

แหล่งข่าวกล่าวโดยมั่นใจว่า ร่างกฎหมายภาษีที่ดินเข้าสภาทันแน่นอน เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งรัดติดตามผลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากร่างจ่ออยู่ในสภาก็ไม่น่าเป็นห่วง ซึ่งจะเป็นรัฐบาลแรกที่กล้าหาญและดำเนินการสำเร็จ และหากยุบสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่ การดำเนินการก็ต้องมีการสานต่อ

"ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ดองเรื่องภาษีที่ดิน เพราะมีนายทุนและนักการเมืองบางรายกดดัน เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะกฎหมายต่อคิวพิจารณาหลายฉบับ อาทิ กฎหมายที่ดิน กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม และล่าสุดจึงถึงคิวพิจารณาภาษีที่ดิน"

ทั้งนี้ สาระสำคัญของโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. เกษตรกรรม เสียภาษีเพดานสูงสุด 0.05 % ของราคาประเมิน 2. ที่อยู่อาศัยเสียภาษีเพดานสูงสุด 0.1% ของราคาประเมินและ 3.พาณิชย์เสียภาษีเพดาน 0.5% ของราคาประเมิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) พิจารณาจัดเก็บ ซึ่งจะเรียกเก็บในเบื้องต้นในอัตราต่ำกว่าเพดานที่กำหนดแล้วค่อยๆปรับอัตรา ขึ้น สำหรับผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการยกเว้น อาทิ บ้านที่ไม่เกิน 1,000,000 บาทเป็นต้น

อย่างไรก็ดีภาษีที่ดิน ที่รัฐบาลต้องเร่งออกมาบังคับใช้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และให้สอดรับกับโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดินที่เดินหน้าโครงการแล้ว

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 22 มี.ค.54

0 ความคิดเห็น: