ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
21 ธันวาคม 2553

กคช.เร่งปรับกลยุทธ์การตลาด พร้อมกำหนดบทบาทองค์กรรองรับภาระกิจ หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ หวังเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันสู้เอกชน เล็งปรับภูมิทัศน์บ้านเอื้อ เสริมศักยภาพการแข่งขันดึงลูกค้า

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รอง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2554 นี้ กคช.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดขององค์กรรวมทั้งกำหนดบทบาทใหม่ให้เหมาะ สมกับความสามารถและภารกิจหลักเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมีการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับบทบาทการพัฒนาทรัพย์สินให้ เกิดรายได้สูงสุดรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานฝ่ายการตลาดให้มี ประสิทธิภาพด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการขายเต็มรูปแบบ เร่งรัดการขายโครงการที่เหลืออยู่และโครงการที่กำลังก่อสร้างกำลังออกสู่ ตลาดพร้อมกับก้าวสู่ความเป็นผู้นำสามารถแข่งขันกับเอกชนได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความเป็นผู้นำตลาดสิ่งแรกที่จะต้องทำคือ พัฒนาบุคลากรฝ่ายการตลาดให้เข้าใจถึงการบริการที่ดี เริ่มตั้งแต่ คอลล์เซ็นเตอร์ไปจนถึงพนักงานขาย ทุกระดับชั้นดังนั้นทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของการ เคหะฯเป็นอย่างดี สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรจะมีการส่งเสริมการขายด้วยการปรับปรุงให้ดูดี ขึ้นมีการปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีบริหารหลังการขาย ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2553 มีประชาชนให้ความสนใจที่อยู่อาศัยของ กคช.ทั้งสิ้น 67,262 ราย ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 52,007 รายคิดเป็นมูลค่า 20,284 ล้านบาท

ส่วนผลการจัดงาน คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ที่ได้นำโครงการที่อยู่อาศัยเปิดให้ประชาชนจองกว่า 40,000 หน่วย ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการพิเศษ 2 โครงการ ปรากฏว่าสามารถขายที่อยู่อาศัยได้มากกว่า 6,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,401.69 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ยังได้วางแผนการดำเนินงาน ด้านการตลาดในปีงบประมาณ 2554 โดยจะจัดงานมหกรรมอีก 2 ครั้ง คือ ประมาณเดือนมีนาคม 2554 และประมาณเดือนกรกฎาคม 2554

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 13 ธ.ค. 53

0 ความคิดเห็น: