ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
23 ธันวาคม 2553

ผู้ว่าฯภูเก็ตวิ่งหางบ 180 ล้านบาท สร้างถนนเชื่อมสะพานหิน-ศักดิเดช ที่ตัดผ่านป่าชายเลน 600 เมตร หลังกรมทางหลวงชนบทจัดสรรให้ไม่ได้ในปี 54 วิ่งช่องใหม่ขอผ่านทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทน

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคลองเกาะผี เชื่อมระหว่างสะพานหินกับถนนศักดิ์เดช ที่ต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนระยะทาง 600 เมตร ว่า ภายหลังที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ โครงการร่วมเอกชน (คชก.) ได้เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ของโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อเร็วๆนี้ หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตพยายามผลักดันมาร่วม 15 ปี โดยโครงการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 180 ล้านบาท

“ขณะนี้จ.ภูเก็ตได้พยายามที่จะเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้สำเร็จ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้หารือกับอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อของบประมาณแต่ปรากฏว่า กรมทางหลวงชนบทไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปี 2554 มาก่อสร้างได้ เนื่องจากมีไม่เพียงพอ” นายตรี กล่าวและว่า

จังหวัดภูเก็ตได้หาช่องทางใหม่ในการของบประมาณจากรัฐบาลมาก่อสร้าง ถนนสายดังกล่าวให้ได้ โดยได้ใช้ช่องทางการของบประมาณ ในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ซึ่งจากการที่ได้หารือ กับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงมา ดูพื้นที่ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวในเร็วๆนี้ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างจากเดิมที่ประมาณการไว้ที่ 140 ล้านบาท ได้เพิ่มเป็น 180 ล้านบาท

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคลองเกาะผี เป็นโครงการก่อสร้างถนนสายหลัก ด้านใต้ของเทศบาลนครภูเก็ตที่จะต้องตัดผ่าน ป่าชายเลนคลองเกาะผี 600 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ โดยถนนในส่วน 600 เมตร เริ่มต้นจาก กม.0+440 (ด้านถนนศักดิเดชซอย 7) จนถึง กม.1+045 (ด้านถนนรัตนโกสินทร์สองร้อยปี) ลักษณะของถนนระยะทาง 600 เมตร เป็นสะพานคู่ขนาน แต่ละสะพานมี 2 ช่องทางจราจร และช่องจักรยาน โดยมีช่องห่างระหว่างสะพานกว้าง 5 เมตร เพื่อให้แสงแดดได้ส่องถึงป่าชายเลน สะพานมีความสูงจากผิวดิน 3 เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร ซึ่งในปัจจุบันได้ก่อสร้างถนนในส่วนต้นและส่วนท้ายบางส่วนไว้แล้ว ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180 ล้านบาท

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 23 ธ.ค. 53

0 ความคิดเห็น: