ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
10 กันยายน 2552

สมาคมอสังหาฯ เสนอรัฐควรต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน ค่าธรรมเนียมจดจำนอง พร้อมยืดอกไม่ต้องลดภาษีธุรกิจเฉพาะก็ได้

นายกิตติพล ปราโมช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า มาตรการกระตุ้น กำลังซื้อผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอน ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งจะหมดอายุในช่วงเดือนมี.ค. 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นตลาดได้เป็นอย่างดี จึงมองว่ารัฐบาลควรต่ออายุมาตรการดังกล่าวใหม่อีกครั้ง เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ที่ซื้อบ้านและกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเสนอว่า รัฐบาลอาจปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ด้วยการปรับลดเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง โดยอาจไม่จำเป็นต้องต่ออายุมาตรการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการจะได้รับโดยตรง

อย่างไรก็ตาม นายกิตติพล กล่าวให้ความคิดเห็นว่า หากรัฐบาลจะต่ออายุมาตรการใหม่อีกครั้ง ควรที่จะดำเนินการให้มีผลได้ทันที เพื่อไม่ได้เกิดช่วงเวลาสุญญากาศเหมือนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หรือหากจะไม่ต่ออายุมาตรการก็ให้ประกาศอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ตลาดเกิดความสับสนหรือเกิดการชะลอซื้อ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 09-09-52

0 ความคิดเห็น: