ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
29 สิงหาคม 2552

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทบทวนภาษีที่ดินใหม่ หลังถูกร้องหลายประเด็นทั้งรายได้ท้องถิ่นจนถึงเกษตรกร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.จะได้นำร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... กลับมาพิจารณาใหม่ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะหน่วยงานจัดเก็บภาษีไม่เห็นด้วยกับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเชิง พาณิชย์ที่ 0.5% ซึ่งต่ำเกินไป เพราะอปท.มองว่ารายได้จากการจัดเก็บต่ำกว่าในปัจจุบัน ส่งผลให้มีรายได้ลดลง

“สศค.ต้องกลับไปพิจารณาอัตราภาษีที่ดินเชิงพาณิชย์ใหม่ โดยกำหนดให้อปท.เพิ่มอัตราเพดานภาษี เพื่อความยืดหยุ่นต่อการจัดเก็บรายได้” นายสมชัย ระบุ

นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณารูปแบบการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพราะคาดว่าหลังกฎหมายบังคับใช้จะทำให้ผู้ถือครองที่ดินจำนวนมากไม่ได้ใช้ ประโยชน์ ไม่ต้องการมีภาระภาษีเพิ่มก็จะเร่งขายที่ดินออกมา ในส่วนนี้ธนาคารที่ดินจะไปรับซื้อเพื่อมาปล่อยเช่าให้เกษตรกรในราคาถูก

รวมทั้งมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการถือ ครองที่ดินเพื่อการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แต่ยังไม่พร้อมตอนนี้เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว หากรัฐบาลไปเก็บภาษีก็จะเป็นการซ้ำเติม ดังนั้นสศค.จะต้องไปพิจารณาอัตราภาษีพิเศษผ่อนปรน

นายสมชัย กล่าวว่า ยังมีความกังวลว่าภาษีดังกล่าวกระทบต่อที่ดินทำการเกษตรหรือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งยืนยันว่ากฎหมายมีมาตราที่กำหนดให้ยกเว้นภาษีได้ตามที่ประกาศในพระราช กฤษฎีกา

ทั้งนี้ สศค.จะชะลอการเสนอคณะรัฐมนตรีไปก่อน และจะนำเข้าสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้า

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 28-08-52

0 ความคิดเห็น: