ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
14 สิงหาคม 2552

กรมที่ดินเพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมผ่านเอทีเอ็มแบงก์กรุงไทย-กสิกรไทย เพิ่มความสะดวก

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า จากภารกิจหลักของกรมที่ดินใน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดิน โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และจัดเก็บรายได้แทน ส่วนราชการอื่น ซึ่งสำนักงานที่ดินหลายแห่งมีการจัดเก็บรายได้ต่อวันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประชาชนที่มาใช้บริการก็จำเป็นต้องนำเงินสดจำนวนมาก มาชำระค่า ธรรมเนียม

"เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของสำนักงานที่ดินในการจัด เก็บรักษาเงินสดจำนวนมาก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรมที่ดินจึง เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของธนาคารทาง Internet Banking และ ATM Payment ของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งคือธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยเปิดให้บริการที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาอื่นรวม รวม 17 แห่ง "นายอนุวัฒน์กล่าว

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อว่า การเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ทางราชการแล้วยังอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนด้วย และหากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 17 แห่งได้ผลกรมที่ดินก็จะขยายผลไปยังสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. เวลา 10.00 น. กรมที่ดินกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทย จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการชำระเงินผ่านธนาคาร ที่โรงแรมดุสิตธานี ห้องวิมานสุริยา

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 13-08-52

0 ความคิดเห็น: