ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
29 สิงหาคม 2552

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้วงร่างกฏหมาย ทำรายได้หด เล็งขยายอัตราที่เปล่ารอลงทุน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เพิ่มเพดานจัดเก็บที่ดินเชิงพาณิชย์เป็น 3 เท่า จาก 0.5% เป็น 1.5% ตามเสียงเรียกร้อง อปท. อ้างอัตราเดิมทำรายได้ลดลง พร้อมพิจารณาดึงที่ดินเปล่ารอลงทุนเสียภาษีในเรตเชิงพาณิชย์ด้วย ขณะที่ยังแบ่งรับแบ่งสู้ตั้งธนาคารที่ดิน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หลังจาก สศค.ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ พบว่ามีข้อเสนอจากภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจำนวนมากและมีนัยสำคัญ จึงต้องนำมาปรับปรุงในร่างกฎหมายที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยเฉพาะประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอว่าอัตราภาษีที่ดินเชิงพาณิชย์ที่จะจัดเก็บในระดับ 0.5% ต่ำเกินไป ทำให้รายได้ที่จัดเก็บลดลง จึงอาจจะขยายเพดานสูงสุดเป็น 1.5% เพื่อให้ท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เพราะในปีแรกนั้น คณะกรรมการที่กำหนดอัตราภาษีจะไม่จัดเก็บภาษีเต็มเพดานอยู่แล้ว

"ตัวอย่าง ที่เห็นคือที่ระยอง เสนอว่าภาษี 0.5% ทำให้รายได้ต่อปีลดลง ซึ่งจากการคำนวณดูแล้วก็พบว่าจริง เพราะระยองมีพื้นที่เชิงพาณิชย์จำนวนมาก จึงอาจจะขยายเพดานไว้สูงสุดที่ 1.5% ส่วนที่อยู่อาศัยยังเก็บที่ 0.1% และพื้นที่การเกษตรยังเก็บที่ 0.05% เท่าเดิม ซึ่งปีแรกที่อยู่อาศัยอาจเก็บที่ 0.05% ก็ได้ และด้านการเกษตรก็ลดลงไปอีก แต่คนจนและเกษตรกรยากจนก็ยังได้รับการยกเว้นเช่นกรณีที่อยู่อาศัยมีราคาไม่ เกิน 1 ล้านบาท แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยรวมถึงที่ดินการเกษตรไว้ด้วย"

นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำจำกัดความชัดเจนนั้น อาจจะกำหนดว่าต้องมีการปลูกพืช 3 ใน 4 ของพื้นที่จึงเข้าข่ายทำการเกษตร โดยจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาในอีก 2 ปีข้างหน้าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพราะที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะถูกเก็บภาษีในเพดานสูงสุด 0.5% และเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกๆ 3 ปี นอกจากนั้น ในกรณีของที่ดินเปล่าที่เก็บไว้เพื่อรอลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ได้มีข้อเสนอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีเป็นเชิงพาณิชย์มากกว่าจะคิดอัตราภาษี กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งคงต้องมาพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

สำหรับ ข้อเสนอให้จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อเข้าไปรับซื้อที่ดินว่างเปล่าที่จะถูกปล่อยออกมาในตลาด โดยให้เอาเงินภาษีที่ดินมาจัดตั้งและซื้อมาทำประโยชน์ต่อไป ซึ่ง สศค.ต้องพิจารณารูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเพื่อเสนอเข้า ครม. โดยเร็วที่สุด

มติชนรายวัน 28-08-52

0 ความคิดเห็น: