ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
8 กรกฎาคม 2552

อธิบดีกรมที่ดิน มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รวม 300 แปลง ให้ราษฎรทำกินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดมหาธาตุวชิรามงคล หรือ วัดบางโทง ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเรียงความสามัคคี ตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย” ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 300 แปลง ทั้งนี้ มี นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.จังหวัดกระบี่ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และที่เกี่ยวข้องร่วมทำการมอบ

โดยมีราษฎรเจ้าของที่ดินที่ได้รับโฉนดเดินทางมารับ และต่างมีความดีใจที่ได้รับหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์การถือครอง ที่ดินเพื่อทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถพัฒนาอาชีพของตนได้อย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ ใช้เป็นที่ทำกินในการปลูกสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชกินได้ ขายได้ในครัวเรือน โดยก่อนหน้านี้ ประชาชนจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบโฉนดที่ดินไปแล้ว 1,600 แปลง

ผู้สื่อข่าวรายด้วยว่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อธิบดีกรมที่ดินพร้อมคณะข้าราชการกรมที่ดินเป็นเจ้าภาพใหญ่การทอดผ้าป่า กว่า 2.6 ล้านบาท ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ สูง 95 เมตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีมี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานพิธีพร้อมกล่าวถวายผ้าป่า ให้กับทางวัดมหาธาตุวชิรามงคล จังหวัดกระบี่ โดยมีพระอาจารย์ชัย เจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์

การ ทอดผ้าป่าครั้งนี้ กรมที่ดินจองเป็นเจ้าภาพ โดยข้าราชการกรมที่ดิน ทุกจังหวัด ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จัดมาจากกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 2,603,099 บาท และในส่วนของประชาชนในจังหวัดกระบี่สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ สูง 95 เมตร มียอดฉัตรทองคำ 9 ชั้น สูง 4 เมตร และยอดพระมหาธาตุเจดีย์ทรงระฆัง สูง 18 เมตร ที่ทางวัดมหาธาตุวชิรามงคล หรือวัดบางโทง ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

โดย : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 08-07-52

0 ความคิดเห็น: