ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
9 มิถุนายน 2552

สมาคมอาคารชุดไทย-สมาคมบ้านจัดสรร เล็งผลักดันภาครัฐแก้ไขภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายบ้าน หลังภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ อิงมาตรฐานเดียวกับนานาชาติ ค่าจดจำนองเก็บได้ไม่เกินเพดานสูง-ต่ำสุด ขายบ้านได้เสียภาษีเฉพาะกำไร หากขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าจะผลักดันเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนองให้เป็นแบบคงที่มีเพดานสูง สุดและต่ำสุด เช่นสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทหรือต่ำสุดไม่น้อยกว่า 100 บาทขึ้นไป จากปัจจุบันเรียกเก็บอยู่ร้อยละ 0.01 โดยคิดจากราคาบ้าน ( หากไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนองจะจัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ1) ซึ่งไม่เป็นการยุติธรรมเนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเสียเวลาไม่ใช่ภาษี จึงไม่ควรเสียในอัตราที่สูงซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้ค่าธรรมเนียมแบบคง ที่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมาก็ไม่ควรที่จะต้อง เสียค่าธรรมเนียมอีก เพราะหน่วยงานท้องถิ่นจะมีรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว

นอกจากนี้เรื่องการเสียภาษีเงินได้จากการขายบ้านก็ควรจะคิดจากส่วนต่างของ ราคาซื้อและราคาขายเท่านั้นหรือคิดจากกำไร แต่หากขายขาดทุนก็ไม่ควรจะเสียภาษี ยกตัวอย่างเช่น ซื้อบ้านมา 8 ล้านบาทแต่ขายได้ 10 ล้านบาท ภาษีเงินได้ที่คิดจากการขายบ้านควรจะคิดจากที่ 2 ล้านบาทเท่านั้น และหากซื้อบ้านมา 10 ล้านบาท แต่ขายได้เพียง 8 ล้านบาทก็ไม่ควรจะเสียภาษี ซึ่งที่ผ่านมาการเสียภาษีเงินได้ซื้อขายบ้านไม่ว่าจะขายขาดทุนหรือกำไรก็จะ ต้องเสียภาษีแทบทั้งสิ้นซึ่งในต่างประเทศก็เสียภาษีเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น และไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะถูกนำมาขายอีกกี่ครั้งก็ต้องเสียภาษีทุกรอบไป ซึ่งถ้าหากทำได้ก็จะเป็นการส่งเสริมตลาดบ้านมือสองให้มีการซื้อง่ายขายคล่อง เกิดการหมุนเวียนในการซื้อขายบ้านทั้งมือหนึ่งและบ้านมือสองมากขึ้น

นายอธิป กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังจะผลักดันเรื่องการเช่าอสังหาฯระยะยาวของคนต่างชาติเป็น 90 ปีโดยกำหนดประเภทที่อยู่อาศัย และสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

ด้านนายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมบ้านจัดสรร กล่าวเห็นด้วยว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงภาษีที่เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านใน หลายตัว ซึ่งปัจจุบันนี้การซื้อขายบ้าน 1 หลังต้องเสียทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนร้อยละ 2 ค่าจดจำนองร้อยละ 1 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 (คิดในอัตราปกติ) ทั้งยังมีค่าอากรแสตมป์อีก หากกรณีที่ขายบ้านได้จะต้องเสียภาษีรายได้อีกซึ่งถึงแม้จะเป็นการถูกบังคับ ขายทอดตลาดในราคาที่ต่ำก็ตาม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2433 07 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2552

0 ความคิดเห็น: