ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
24 เมษายน 2552

แม้ว่าบรรยากาศโดยรวม ทั้งภาวะเศรษฐกิจ การเมือง จะยังอยู่ในช่วงที่ไม่น่าไว้วางไว้ นักลงทุนเบรกการลงทุนกันจนหัวทิ่ม แต่จากการสำรวจของบริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด กลับพบว่า การลงทุนโครงการใหม่ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมามีมากถึง 15,011 ล้านบาท

ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการบริหาร เปิดเผยรายงานการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาว่า มีโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ. 1 โครงการ ใน 20 โครงการ เป็นจำนวนหน่วยรวม 4,026 หน่วย มูลค่ารวม 15,011 ล้านบาท

ในจำนวนดังกล่าว เป็นอาคารชุดมากที่สุด มีจำนวนเปิดใหม่มากถึง 1,545 หน่วย หรือประมาณ 38.4% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ตามด้วยทาวน์เฮาส์ 1,502 หน่วย หรือประมาณ 37.3% ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 811 หน่วย หรือประมาณ 20.1%

อย่างไรก็ตาม การลงทุนอาคารชุดและทาวน์เฮาส์มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส่วนการลงทุนที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ มีการลงทุนในสัดส่วนที่น้อยมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของที่ดินจัดสรร และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นั้นในเดือนนี้ไม่มีการเปิดขายเลย

สำหรับมูลค่ารวมของโครงการที่เกิดใหม่มีจำนวน 15,011 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนก.พ.ที่ผ่านมา 7,571 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 102% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง เป็นหลัก

โดยเฉพาะราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีการเปิดตัวมากถึง 2,430 หน่วย หรือประมาณ 60% และราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 969 หน่วย หรือประมาณ 24% ซึ่งในเดือนนี้การพัฒนาระดับราคาสูงเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป มีเพียง 627 หน่วย หรือประมาณ 16%

สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะเน้น ราคาที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวนมากถึง 1,217 หน่วย หรือประมาณ 30% โดยเฉพาะการเปิดขายในกลุ่มของทาวน์เฮาส์มีจำนวนหน่วยขายมากถึง 792 หน่วยหรือประมาณ 65%

หากพิจารณามูลค่าการพัฒนาโครงการในเดือนนี้ พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือบ้านเดี่ยว มีมูลค่ามากถึง 6,404 ล้านบาท หรือ 42.7%รองลงมาคืออาคารชุด มีมูลค่า 4,791 ล้านบาท หรือประมาณ 31.9% และอันดับ 3 คือทาวน์เฮาส์ มีมูลค่า 3,306 ล้านบาท หรือประมาณ 22% ดังนั้น ภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่ระดับ ราคาปานกลางถึงค่อนข้างสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ และอาคารชุดราคา 1-2 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว ราคา 3-5 ล้านบาท

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 23-04-52

0 ความคิดเห็น: