ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
7 กุมภาพันธ์ 2552

ต้อง ยอมรับว่าช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ผู้ที่พักอาศัย อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม ย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยทั้งเรื่องเสียงดัง ฝุ่นละออง รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการจราจร ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในบางครั้ง สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยแนะนำให้เจ้าของบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมาก่อสร้างคำนึงถึงระเบียบบางประการ จึงขอนำมาถ่ายทอดต่อดังนี้

"ธรรมนูญข้อบังคับของหมู่บ้านและ คอนโดฯ"

ซึ่ง ถือเป็นกฎระเบียบการอยู่อาศัย ร่วมกันนั้น มีหลากหลายโครงการใครโครงการมัน ส่วนใหญ่สาระสำคัญในประเด็นหลักๆ มักจะคล้ายกัน ผมจะหยิบยกตัวอย่างของโครงการหนึ่งให้ดู เขากำหนดกฎกติกา เมื่อบ้านหลังใดตกแต่งต่อเติมเอาไว้อย่างนี้ครับ
"ห้ามทำงานในวัน อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์"
"ห้ามทำงานก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 17.00 น."
"ห้ามคนงานพักอาศัยภายในบ้านที่มี การตกแต่งต่อเติม"
"ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและทำงานบริเวณถนนและทางเท้า"
"ห้ามจอดรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์กีดขวางทางจราจร"
"ห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างและขยะกองทิ้งหรือพักรอบริเวณถนนและทางเท้า"
"ห้ามตากเสื้อผ้าบนหรือนอกรั้วบ้าน"
"ห้ามคนงานผู้รับเหมานำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ก่อความรำคาญมาเลี้ยงในหมู่บ้าน"
"ห้ามคนงานของผู้รับเหมาดื่มสุรา หรือของมึนเมา ในบริเวณบ้านที่ตกแต่ง ต่อเติม" ฯลฯ

ส่วนประการที่สาม คือ

"ความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย"

ทุกครั้งที่ว่าจ้างผู้รับเหมาต่อเติมบ้านโปรดคำนึงและดูแลควบคุมในปัญหาหลักๆ 2-3 ประเด็นต่อไปนี้

เรื่อง แรก คือ "เสียง" การทุบ เจาะและไสไม้อย่าให้ดังเกินควร กรุณาหามาตรการการป้องกัน ประเด็นที่สอง "ความสะอาด" ทั้งฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้างจะต้องหาหนทางกำจัดมิให้ลอยคละคลุ้ง และหรือปลิวว่อนไปสู่บ้านใกล้เรือนเคียง เรื่องที่สาม "ตำแหน่งที่ตั้งวางอุปกรณ์ ปลูกสร้าง" ประเภทอิฐ หิน ปูน และทราย ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะเทกองอยู่บนถนน หรือฟุตปาททางเท้า

เหมาะที่สุด ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในบริเวณรั้วบ้านของเราเอง เป็นที่วางตั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะถนนซอยส่วนใหญ่มักจะแคบๆ ขืนเอาวัสดุอุปกรณ์ไปกองไว้ การนำรถราเข้าๆ ออกๆ ของเพื่อนบ้านจะไม่สะดวกเท่าที่ควร อีกอย่างอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กตัวเล็กๆ ที่กำลังอยู่ในวัยซุกซนอีกด้วย

แม้ มาตรการป้องกันความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย อันเนื่องมาจากการตกแต่งต่อเติมบ้านของเราไม่ได้มีบทบัญญัติเอาไว้อย่าง ชัดเจนทุกกรณี แต่ทางที่ถูกที่ควรก่อนตกลงมอบหมายให้ผู้รับเหมาลงมือดำเนินงาน ควรจะเดินไปเคาะประตูเพื่อนบ้าน เพื่อบอกเล่าเก้าสิบ ให้รับรู้เสียก่อนจะเหมาะที่สุด

เพราะโดยอุปนิสัยชาวสยามเมืองยิ้ม ล้วนมีจิตใจโอบอ้อมอารีแทบทุกคน ยิ่งกรณีบอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้เสียตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องราว หนักนิดเบาหน่อย อภัยกันได้อยู่แล้ว ในบางประเทศเขาถือเป็นเรื่องใหญ่ มีกฎหมายควบคุมเข้มงวดกวดขันและเอาจริงเอาจัง อย่างเช่น ออสเตรเลีย อย่าว่าแต่เฉพาะตกแต่ง ต่อเติมบ้านเลย แม้ตัดต้นไม้ในบริเวณ รั้วบ้าน ยังต้องขออนุญาตต่อเทศบาล และขอประชามติเห็นชอบจากเพื่อนร่วมซอยเสียก่อน จึงจะตัดโค่นได้สักต้น

บอกเล่าเก้าสิบให้รู้กันอย่างนี้แล้ว ใครยังขืนต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย และหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่อีกล่ะก็ อาจจะ ถูกเพื่อนร่วมซอยฟ้องร้องดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายเอาได้

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

0 ความคิดเห็น: