ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
8 กุมภาพันธ์ 2552

ส.นายหน้าอสังหาฯ เผยบ้านมือสองตกค้างในตลาดกว่า 3 แสนหน่วย เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการอุ้มให้ครอบคลุม ชี้เป็นทางเลือกในการซื้อบ้านของประชาชน เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จำนวนบ้านมือสองทั่วประเทศมีอยู่ในตลาดไม่น้อยกว่า 3 แสนหน่วย อยู่ในการดูแลของ 3 ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 1.บ้านมือสอง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบังคับคดี 2.บ้านมือสองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ และ 3.บ้านมือสองที่เป็นทรัพย์ของประชาชนที่ต้องการขาย เนื่องจากความต้องการซื้อบ้านหลังใหม่ หรือเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงิน

ทั้ง นี้ มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกมานั้น ช่วยเหลือเฉพาะประชาชนที่ตัดสินใจซื้อบ้านใหม่เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง ทั้งที่บ้านมือสองเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากบ้านใหม่ ซึ่งหากมาตรการของภาครัฐครอบคลุมถึงผู้ซื้อบ้านมือสองจะสามารถช่วยได้ทั้ง ผู้ประกอบการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในการขายทอดตลาด รวมทั้งประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง ที่สำคัญมาตรการด้านภาษีจะมีส่วนทำให้จำนวนบ้านมือสองในตลาดลดลง

“ปัจจุบัน บ้านมือสองได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น ทั้งเรื่องทำเลที่อยู่ใกล้เมืองทำให้ประหยัดพลังงานและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งมีความหลากหลายด้านราคา รูปแบบบ้าน ฯลฯ หากรัฐบาลให้ความสำคัญและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จะมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการซื้อ-ขายบ้านมือสอง ทำให้เจ้าของบ้านนำเงินออกมาใช้จ่าย ในขณะที่ผู้ซื้อบ้านจะต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างต่อเติม ฯลฯ ทำให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนของธุรกิจอื่นๆ ตามมา หากรัฐต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงประชาชนอย่างแท้จริง ก็สมควรที่จะให้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงบ้านมือสองด้วย” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า เร็วๆ นี้ จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นจดหมายเรื่องมาตรการส่งเสริม ตลาดบ้านมือสอง ตามคำสั่งกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ตามมติครม.ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และ พ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของธุรกิจบ้านมือสอง และเป็นการช่วยคุ้มครองดูแลประชาชนผู้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

ที่มา : คมชัดลึก 06-02-52

0 ความคิดเห็น: