ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
9 กุมภาพันธ์ 2552

สมาคมประเมินค่าทรัพย์สินฯ กระทุ้งรัฐ ผลักดันร่างกฎหมายประเมินค่าทรัพย์สิน

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล รองนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ ที่อาจมีการปรับลดลงในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันก็จะมีทรัพย์สินต่างๆ ที่ต้องมีการประเมินค่าใหม่ตามกฎเกณฑ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดช่วงเวลาไว้ กล่าวคือหากอาคารไหนที่ต้องทำการประเมินใหม่ หรือเจ้าของอาคารต้องการทราบราคาหรือมูลค่าก็จะว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ ให้ประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับวิกฤติเศรษฐปี 40 เพราะผู้ประเมินราคามีส่วนประเมินราคาเกินความจริง ดังนั้น ภาครัฐ โดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง น่าจะมีการผลักดันพ.ร.บ.ประเมินทรัพย์สิน พ.ศ.....อีกครั้งเพื่อวางรากฐานทั้งหลักการวิธีประเมิน รวมถึงบทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยร่างดังกล่าวได้อยู่ที่กฤษฎีกา อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯจะหารือและทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์อีกครั้งเพื่อสอบถามและร่วมผลัก ดัน

พร้อมกันนี้ นายกิตติ ยังกล่าวว่า จะต้องแยกหน้าที่ให้ออกระหว่างผู้ประเมินราคาอิสระกับการปล่อยสินเชื่อของ ธนาคาร กล่าวคือ ผู้ประเมินจะต้องประเมินตามราคาตลาด ณ สถานการณ์นั้นๆ และไม่มีหน้าที่ที่จะต้องประเมินราคาทรัพย์สินนั้น เพื่อให้เกิดการเก็งกำไรหรือขาดทุนในอนาคต ส่วนธนาคารจะปล่อยกู้ในวงเงินเท่าใดของราคาหลักทรัพย์นั้นเป็นประเด็นที่ ธนาคารจะต้องประเมินความเสี่ยงเอง

โดยปัจจุบันธนาคารประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่แล้ว เช่น ในกรณีการปล่อยกู้ในวงเงิน 70% ของราคาหลักประกันที่ผู้ประเมินมาที่ 100% ส่วนต่างที่เหลือ 30% นั้นธนาคารได้ป้องกันความเสี่ยงในกรณีมีปัญหาบังคับขายทอดตลาดอยู่แล้ว และตนไม่เห็นด้วยที่ผู้ประเมินอิสระประเมินที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้ตก ต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงตามราคาตลาด

ด้านแหล่งข่าวจากผู้ประเมินราคาอิสระกล่าวว่า นอกจากการประเมินราคาที่สะท้อนตามราคาตลาดแล้วยอมรับว่ายังจะคำนึงถึงความ เสี่ยงในอนาคต เพราะแม้ราคาที่ดินยังทรงตัว ไม่ได้ปรับลดลง แต่จากแนวโน้มเศรษฐกิจมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาอาจปรับตัวลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของที่ดินแต่ละแปลง และเหตุผลของการพัฒนาที่ดินแปลงนั้นๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก คนตกงานเพิ่มขึ้น กำลังซื้อตกลง ดังนั้นเมื่อความต้องการลดลง ราคาที่ดินก็ตกลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนที่มีเงินไล่ซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรในอนาคตเมื่อ เศรษฐกิจฟื้นตัว

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 09-02-09

0 ความคิดเห็น: