ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
19 กุมภาพันธ์ 2552

เผยรมต.คลังให้ความหวังและเข้าใจหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สมาคมนายหน้าฯ เผยหลังเข้าพบรมต.คลัง เพื่อชี้แจงเหตุผลบ้านมือสองมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นเดียวกับบ้านจัดสรรใหม่ และเรียกร้องให้มีการส่งเสริมธุรกิจบ้านมือสอง มั่นใจมาตรการลดหย่อนภาษี 3 แสนบาทถึงลูกค้าบ้านมือสอง ชี้กรณ์เข้าใจและรับปากขอเวลาศึกษาหลักการ

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงการเข้าพบ ฯพณฯ กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือเพื่อให้รัฐบาลส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง เพื่อให้ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายในปี 2552 โดยนำเงินต้นไปไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 300,000 บาทเช่นเดียวกับการซื้อบ้านจัดสรรใหม่ โดยการเข้าพบดังกล่าวได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้อง สนับสนุนธุรกิจบ้านมือสอง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับไว้พิจารณา และขอเวลาศึกษาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นบ้านมือสอง เนื่องจากเพิ่งจะออกมาตรการกระตุ้นบ้านมือใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้

นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการด้านภาษีครอบคลุมบ้านมือสองว่า ปัจจุบันธุรกิจบ้านมือสองในตลาดนั้นมีจำนวนมากกว่าบ้านใหม่ หากมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อภายในปีนี้ จะช่วยให้บ้านมือสองที่ อยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ระบายออกสู่ตลาดมากขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเชื่อว่าบ้านมือสองนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขาย สร้างเม็ดเงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเกิดการจ้างงาน เพราะบ้านมือสองส่วน ใหญ่ต้องมีการปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ในที่สุดก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ทำให้เกิดการซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาออกแบบและตกแต่ง รวมทั้งการจ้างงานอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องกับธุรกิจบ้านมือสองฯลฯ

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าหลักการและเหตุผลที่ธุรกิจบ้านมือสองมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจะทำให้รัฐบาลมีความสนใจและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูง ที่จะขยายมาตรการภาษีมาสู่ ธุรกิจบ้านมือสอง เช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือ 0.01 ค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1 เหลือ 0.01 และลดภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 เหลือ 0.11 ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจบ้านจัดสรรใหม่ก่อน หลังจากนั้นก็ขยายมาสู่ธุรกิจบ้านมือสอง หากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง เชื่อว่าเร็ว ๆ นี้มาตรการด้านภาษีน่าจะได้รับการพิจารณาถึงผู้ซื้อบ้านมือสองด้วย

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 200 ราย เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรค์ข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์ แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจ และให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตาม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 18-02-52

0 ความคิดเห็น: