ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
19 กุมภาพันธ์ 2552

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีข้อเสนอภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด เพื่อกระตุ้นสินเชื่อบ้าน โดยจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือสูงสุด 90% ของราคาประเมิน หลังจากนั้น รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ทั้งนี้ ในกรณีขอกู้สินเชื่อตกแต่งบ้านจะได้รับวงเงินกู้ 10% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการตรวจสอบฮวงจุ้ยฟรี

"ธนาคารตั้งเป้าหมายใน การปล่อยสินเชื่อบ้านกสิกรไทยภายในงานไว้ที่ 1,000 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีของธนาคารที่ตั้งไว้ในปีนี้ 28,000 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยแล้วต้องการเงินสดหมุนเวียนสามารถใช้บ้านเป็นหลัก ประกันได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.50% ใน 2 ปีแรกและ MLR อยู่ที่ 6.5%" นายชาติชายกล่าว

นายทินกร บุณยกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการขายผลิตภัณฑ์บุคคล ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารในปีนี้ว่า ยังคงเดินหน้าต่อถึงแม้แนวโน้มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะขยายตัวลดลงจากปี ก่อน โดยธนาคารจะใช้กลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ ซึ่งธนาคารตั้งเป้าขยายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน มาไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัว 8% จากยอดสินเชื่อปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 1.59 แสนล้านบาท

"ธนาคารได้ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ บ้านในงานมหกรรมบ้านและคอนโด โดยลดดอกเบี้ย 3 เดือนแรกลงเหลือ 0% ต่อปี และมีทางเลือกให้ลูกค้า 2 แบบคือ แบบที่ 1 ดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 0% ต่อปี เดือนที่ 4-12 คิดอัตรา 3.50% ต่อปี หลังจากนั้น คิดอัตรา MRR-1% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR 7.0%) และแบบที่ 2 กรณีลูกค้าซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้ที่อยู่อาศัย (MRTA) ที่มีทุนประกันเท่ากับวงเงินกู้ ระยะคุ้มครอง 5 ปีขึ้นไปและทำประกันอัคคีภัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี ลดดอกเบี้ยลงอีก 0.5% ต่อปี ในเดือนที่ 4-12" นายทินกรกล่าว

ที่มา : มติชนรายวัน 18-02-52

0 ความคิดเห็น: