ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
19 กุมภาพันธ์ 2552

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จับมือทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมความพร้อมการจัดงาน สถาปนิก ’52 เผยงานใหญ่ที่สุดในอาเซียน

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เตรียมความพร้อมการจัดงาน สถาปนิก ’52 งานประชุมทางวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสถาปัตยกรรม ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 23

สำหรับครั้งนี้ได้ใช้แนวคิด RE - VISION | ตั้งทิศ – ปรับทัศน์ มุ่งเน้นส่งสัญญาณกระตุ้นความคิดกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมส่งต่อความรู้อันประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมชมงานอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2552

ภายในงานมีการเสนอทุกแง่มุมความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการด้านงานสถาปัตยกรรม ในส่วนของนิทรรศการ ทางสมาคมสถาปนิกฯ ยังคงเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เช่น

นิทรรศการสถาปัตยกรรมพอเพียง : นิทรรศการที่สืบสานการน้อมนำแนวกระแสพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม

นิทรรศการ ASA Green : โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริม กระตุ้น และ ปลูกฝังจิตสำนึก ให้วิชาชีพและสาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการรังสรรค์งาน สถาปัตยกรรมซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง โดยนิทรรศการที่จะจัดแสดงขึ้นในงานสถาปนิก ’52 ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นทางด้าน Green Architecture (ASA Green Award) และ นิทรรศการ Green Architecture ของ Behnisch Architects จากประเทศเยอรมนี

โดยสมาคมฯ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ นิทรรศการแสดงผลงานอาคารที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards, Asian Energy Awards และ บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการแสดง Green Technology ทั้งด้านเทคนิคและวัสดุสมัยใหม่ จากบริษัทผู้ผลิต

นิทรรศการ ผลงานประกวดแบบ Experimental Design : นิทรรศการแสดงผลงานประกวดแบบจากนักออกแบบทุกสาขาวิชาชีพ และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมที่ร่วมกันคิดทบทวนบทบาทเพื่อกำหนดทิศทางและมุม มอง ในการสร้างสรรค์สภาวะการดำรงอยู่ร่วมกัน

นิทรรศการโครงการหมู่บ้านศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All Village) : โครงการ “Art for All” มีหลักการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนไม่พิการและพิการทุกประเภท สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้ไร้สิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรค

สำหรับกิจกรรมและงานสัมมนาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ในปีนี้มีไฮไลท์อยู่ที่การจัดสัมมนาในระดับนานาชาติ เน้นกระตุ้นแนวความคิดในการ “ตั้งทิศ-ปรับทัศน์” ของสถาปนิกและสังคมเป็นแกนหลัก โดยได้เฟ้นเชิญสถาปนิก นักคิด นักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนแนวความคิด และมุมมองร่วมกันในงาน สถาปนิก ’52 งานเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัด สัมมนาอาษาเพื่ออาษา และ สัมมนาอาษาเพื่อประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างมวลสมาชิกและ วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นประเด็นที่ใกล้ตัว และช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไป อาทิ เกร็ดกฎหมาย EIA หรือกฎหมายควบคุมอาคารที่สถาปนิกต้องรู้ การให้คำแนะนำเรื่องการจัดสวน การตกแต่งบ้าน คอนโดมิเนียม หรือสำนักงาน เป็นต้น

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 18-02-52

0 ความคิดเห็น: