ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
24 มกราคม 2552

กรณ์" กั๊กขยายมาตรการลดหย่อนภาษี 3 แสน บ. ให้บ้านมือสอง รมว.คลังลั่น 4 มาตรการ 6 เดือน พร้อมดีเดย์ 1 ก.พ.2552 สคร.แจงประชาชนได้ประโยชน์หลายล้าน

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดจะขยายมาตรการภาษีด้านภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แม้ว่าจะมีข้อเสนอจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ขยายมาตรการที่ให้ผู้ซื้อบ้านใหม่ในปี 2552 นำเงินต้นซื้อที่อยู่อาศัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ 3 แสนบาท ไปยังบ้านมือสองด้วยก็ตาม โดยมาตรการที่ใช้จะยังคงเป็นมาตรการเดิมที่ได้ประกาศไปแล้วเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาได้มีการประเมินความเหมาะสมในการออกมาตรการแล้ว

อย่างไรก็ดี หากมีข้อเสนอ ตนก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคธุรกิจ ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวที่ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ให้มีการเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก 1.5 แสนบาท เป็น 2 แสนบาทนั้น กระทรวงการคลังก็ได้รับข้อเสนอมาพิจารณาเช่นกัน แต่ยังไม่มีการตัดสินใจ

สำหรับโครงการที่ ครม.มีมติอนุมัติให้ใช้ 4 มาตรการ 6 เดือน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ในขณะนี้กระทรวงการคลังมีความพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว

โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า โครงการ 4 มาตรการ 6 เดือน จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยมาตรการลดค่าใช้น้ำประปาของครัวเรือน จะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 4 ล้านราย มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 11 ล้านราย มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารผ่านขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนประมาณ 400,000 คนต่อวัน และมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 3.2 ล้านคนต่อเดือน.

ที่มา : ไทยโพสต์ 23 มกราคม 2552

0 ความคิดเห็น: