ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
16 กันยายน 2554

สรุปกำหนดการพิธีแห่พระของศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต 2554

วันที่ 28 ก.ย.54 ศาลเจ้าจ้อสู่ก้งนาคา
วันที่ 29 ก.ย.54 ศาลเจ้าสะปำ
วันที่ 30 ก.ย.54 ศาลเจ้าสามกอง
วันที่ 01 ต.ค.54 ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
วันที่ 02 ต.ค.54 ศาลเจ้าบางเหนียว
วันที่ 03 ต.ค.54 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
วันที่ 04 ต.ค.54 ศาลเจ้ากะทู้,ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
วันที่ 05 ต.ค.54 ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง


สรุปกำหนดการพิธีสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน)

วันที่ 04 ตุลาคม 2554
20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย

วันที่ 05 ตุลาคม 2554
18.00 น. อ๊ามบางเหนียว
18.30 น. อ๊ามสามอ๋องฮู้ (เชิงทะเล)
19.00 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง)
19.45 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ)
20.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (กะทู้)
20.00 น. อ๊ามบ้านท่าเรือ
20.00 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)


สรุปตารางโปรแกรมประเพณีถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ) ภูเก็ต เรียงลำดับเป็นรายวัน


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
17.00 น.   พิธียกเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
17.09 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
23.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)

ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
17.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า) และ พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
22.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
17.00 น. พิธียกเสาโกเต้ง
24.00 น.  ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
16.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)

ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
17.45 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง


ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
16.59 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
21.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดสุรินทร์

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
22.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)


ศาลเจ้าสะปำ
  
17.45 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
16.45 น.   พิธียกเสาโกเต้ง
23.00 น.   ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
15.45 น.   พิธียกเสาโกเต้ง
23.00 น.   ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระ อิศวร)และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)


ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
16.30 น.    ประกอบพิธี”ป้างกุ้น” (พิธีปล่อยทหารรักษาบริเวณพิธีงาน)และพิธียกเสาโกเต้ง
22.00 น.   ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระ อิศวร)และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
17.20 น.   พิธียกเสาโกเต้ง
19.10 น.    ประกอบพิธี”เฉี้ยโห้ย” (พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์)23.00 น.   ประกอบพิธีอัญเชิญองค์หยกฮ๋องซงเต่ มาเป็นประธานในพิธี
24.00 น.   ประกอบพิธีอัญเชิญองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

อังคาร ที่ 27 กันยายน 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
12.00 น./19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)  

ศาลเจ้าสะปำ
   
17.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)   
   
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)                                
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


พุธ ที่ 28 กันยายน 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์)
พิธีป่ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก)

ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
12.00 น./19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)  
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น.  ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารรักษาบริเวณพิธีงาน)
16.00 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)
21.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)
ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
15.30 น. ประกอบพิธีอวยพรให้บ้านบางเทา
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)
ศาลเจ้าสะปำ
   
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.45 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ(พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า- ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)21.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์)
พิธีป่ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ที่เคยร่วมงานพิธีถือศีลกินผัก)
ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้ว)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
12.00 น. /19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
15.00 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น.  ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น./ 12.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.19 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
15.30 น. พิธีประกอบพิธีอวยพรให้บ้านม่าหนิกและบ้านเชิงทะเล
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
07.30 น. / 20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
   
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
18.00 น. ประกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว  (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)
20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว  (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.15 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)

ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
17.25 น.  ประกอบพิธีเตี้ยมโห้ย (พิธีก่อไฟ)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยอิ้ว (อาบน้ำมัน)
22.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)             
เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์)

ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีเก้งเต๋ (ถวายบวงสรวง)
ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น./18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น.  ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
07.30 น./20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
   
ศาลเจ้าสะปำ
   
19.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระบริเวณหมู่บ้านสะปำ)

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
20.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
06.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
15.45 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
07.15 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระภายในบ้านป่าสัก-ตลาดบ้านดอน)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.45 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) ณ ปลายแหลมสะพานหิน
ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
06.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
17.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. พิธีโก้ยโห้ย(พิธีลุยไฟ)
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. พิธีโก้ยโห้ย(พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
05.30 น.  ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(แห่พระ) ในเขตอำเภอถลาง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.09 น.  ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)21.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้(พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)20.00 น. พิธีโก้ยโห้ย(พิธีลุยไฟ) หน้าศาลเจ้า


ศาลเจ้าสะปำ

15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
21.00 น. พิธีโก้ยโห้ย(พิธีลุยไฟ)
ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.45 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)เดินสะพานมีด

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. พิธีโก้ยโห้ย(พิธีลุยไฟ)
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
08.45 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระบ้านไม้ขาว)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น.ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
08.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
21.09 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ(พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
20.45 น. ประกอบพิธีอาบน้ำมัน และ พิธีผูกข้อมือเด็ก
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
15.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)

ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)                  
19.59 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)

ศาลเจ้าสะปำ
   
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
20.00 น. พิธีเดินสะพานตะปู
ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.45 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น.  ประกอบพิธีโก้ยห่าน(พิธีสะเดาะเคราะห์)
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.30 น. ประกอบพิธีอาบน้ำมัน

ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง  (พิธีแห่พระบริเวณหมู่บ้านดอน หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู  หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
อังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
12.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(พิธีสะเคราะห์)

ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) หน้าศาลเจ้า

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
18.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระ ในเขต อ.ถลาง)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
24.00 น. กอบพิธีเก้งเต๋(ถวายบวงสรวง)
ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.45 น.ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น.  ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีลุยไฟ
ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)


พุูธ ที่ 5 ตุลาคม 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) บริเวณศาลเจ้า
16.00 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.30 น.  ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์
24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ หมู่บ้านกะทู้
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
15.09 น.   ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
23.09 น.  ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)
23.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ สะพานหิน
ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
22.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋อง ไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(แห่พระรอบเมือง)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ สะพานหิน
ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น.  ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
23.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ สะพานหิน


ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
21.30 น. ประกอบพิธีส่งหยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)
22.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์) ณ หาดสุรินทร์


ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น.  ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
22.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้าสะปำ
   
19.45 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
22.45 น.  ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
15.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(แห่พระรอบเมือง)บริเวณบ้านสะปำและบางคู
16.00 น.  ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
23.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
23.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่  (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)
ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
23.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร)
24.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)

ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
21.00 น.  ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
22.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์หยกฮ๋องซงเต่ (พระอิศวร) และองค์กิ๊วฮ๋องไต่เต่ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า/จักรพรรดิ์)


พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2554

หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้)
   
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง
17.30 น. ประกอบพิธีชิวกุ้น(พิธีเรียกทหารกลับ)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
   
17.09 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้าบางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง
ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
   
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า
16.45 น.  ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง 
ศาลเจ้าสามกอง (หลิมฮู้ไท้ซู )
   
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง


ศาลเจ้าเชิงทะเล ( สามอ๋องฮู้ )
   
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
16.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
   
16.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้าสะปำ
   
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า
17.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้าซำไป่กอง (บางคู)
   
16.45 น.  ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)
   
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้าเต้กุ๊นไต่เต่  (บ้านป่าสัก)   
16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.15 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (บ้านดอน)
   
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.20 น. ประกอบพิธีลงเสาโก้เต้ง

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : www.phuketvegetarian.com

...

0 ความคิดเห็น: