ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
27 ธันวาคม 2553

นายตรี อัครเดชา ผวจ.ภูเก็ต กล่าวถึงการลงทุนในจังหวัดว่า ยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีนักธุรกิจรายใหญ่ จากประเทศฮ่องกงเข้าพบ แจ้งความประสงค์สนใจที่จะเข้าลงทุนด้านซอฟต์แวร์ และจะเชิญนักลงทุนด้านธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ตลอดจนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพักผ่อนต่างๆ ให้เข้ามาลงทุนด้วย โดยให้ความสนใจพื้นที่แถบกมลา อ.กะทู้ และขณะนี้ก็มาซื้อบ้านพักไว้แล้ว เนื่องจากมีความชื่นชอบ จ.ภูเก็ต เป็นการส่วนตัว

ในส่วนของจังหวัดนั้น พร้อมที่จะรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างความ เจริญก้าวหน้าให้กับพื้นที่ แต่ที่สำคัญคือจะต้องไม่ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นจุดขายสำคัญที่จะต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส่วนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปดูแล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับแนวทางในการส่งเสริมการลงทุน

นายตรีกล่าวต่อว่า นอกจากกลุ่มทุนจากประเทศฮ่องกงแล้ว ปัจจุบันกลุ่มทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในภูเก็ต ยังมีจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสนใจมาลงทุนเรื่องของรถไฟฟ้าจำนวนประมาณ 2-3 บริษัท ประเทศเกาหลีสนใจเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ป่าตอง และสิงคโปร์ที่เข้ามาสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งกลุ่มทุนจากประเทศรัสเซีย ปัจจุบันเข้ามาลงทุนด้านโรงแรมที่พัก

นอกจากนี้ นายตรียอมรับว่า ในส่วนของอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน คงหนีไม่พ้นเรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง เป็นผู้พิจารณา ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 6 เดือน แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่งนำมาบังคับใช้ จึงยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน แต่เชื่อว่าหากใช้เวลานานจริง ภาคเอกชนก็คงจะยื่นคำร้องเข้ามา และทางจังหวัดก็คงต้องมีการนำเสนอเพื่อให้มีการทบทวนต่อไป

ที่มา : ข่าวสด 26 ธ.ค. 53

0 ความคิดเห็น: