ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
17 พฤศจิกายน 2553

นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ครอบครองเอกสารสิทธิ ส.ค.1 มายื่นขอเอกสารสิทธิที่ดินที่ เป็นโฉนดที่ดินตามที่กรมที่ดินได้ออกประมวลกฎหมายที่ดินปี 2550 ให้ผู้ที่มีถือครองที่ดินตามเอกสารสิทธิเป็น สค.1 ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอออกโฉนด ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนที่ครอบครองเอกสารสิทธิ ส.ค. มาแจ้งความจำนงขอออกเป็นโฉนดที่ดินมากถึง 3,000 ราย แต่ปรากฏว่าขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสามารถรังวัดและออกโฉนดที่ดิน ให้กับประชาชนได้แค่ 600 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก

จังหวัดจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนได้เร็วขึ้น โดยจะต้องบูรณษการการทำงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการออกโฉนดที่ดินของประชาชนอย่างมิประสิทธิภาพและ รวดเร็ว

นายนิวิทย์กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินการออกโฉนดที่ดินในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของความ คาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้ รวมทั้งกฎระเบียบที่ออกมาควบคุมเฉพาะในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในการพิจารณา มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจะต้องร่วมกันทำงาน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะต้องนำมาปรับเปลี่ยนในส่วนของคณะกรรมการเพื่อร่วม กันบูรณาการในการทำงาน โดยให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกันและนำมาประชุมพิจารณาเพื่อให้เกิด ความชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั้งนี้ เชื่อว่าถ้าทุกหน่วยมาบูรณาการในการทำงานร่วมกันปัญหาความล่าช้าในการออก โฉนดให้กับประชาชนที่ยื่นขอเข้ามาก็จะหมดไป เพราะจะมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเดือนนี้จะมีการพิจารณากี่ราย เดือนต่อไปจะพิจารณาจำนวนเท่าไหร่ เมื่อถึงเวลานั้นประชาชนก็จะได้โฉนดที่ดินเร็วขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการยังมีความล่าช้า เพราะระยะเลา 8 เดือน สามารถออกโฉนดให้กับประชาชนได้เพียงแค่ 600 รายเท่านั้น

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 12 พ.ย. 53

0 ความคิดเห็น: