ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
4 กันยายน 2552

กรมที่ดินรับ ศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่ ไม่ทันกฎหมายที่ดินบังคับใช้ 2 ปีข้างหน้า เหตุได้รับงบไทยเข้มแข็ง 4,500 ล้านบาทล่าช้า เผย ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จากปี 53- 56 ถึงแยกย่อยแปลงที่ดินเข้าสู่ระบบได้ครบทั้ง 30 ล้านแปลง

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลที่ดินและ แผนที่ วงเงิน 4,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรจากงบไทยเข้มแข็ง 2 อย่างไรก็ดี การพิจารณาเบิกจ่ายยังมีความล่าช้า ขณะเดียวกันจะต้องเร่งรัดบรรจุ หลักฐานที่เป็นเอกสารสิทธิ จำนวนกว่า 30ล้านแปลงทั่วประเทศ ลงในระบบดิจิตอล

ตามแผนจะใช้เวลา 3 ปี คือปี 2553-2556 เนื่องจากจะต้องคัดแยกเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบ มีการออกทับซ้อนหรือ มีปัญหาร้องเรียน ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง เพราะฐานข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอนาคต

หากมีปัญหาจะกระทบตามมามาก โดยเฉพาะการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน ที่สำคัญประเมินว่า หากรัฐบาลต้องการให้ภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือปี 2555 กรมยอมรับว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

เนื่องจากต้องใช้เวลาพิจารณาดังกล่าวค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วน หากผิดพลาด อาจเกิดการฟ้องร้องตามมาได้ และความล่าช้าที่เป็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าว อาจส่งผลให้การประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับผลกระทบก็เป็นได้

โดยเฉพาะความไม่พร้อมของการประเมินที่ดินรายแปลง ทั้ง 30 ล้านแปลงทั่วประเทศของกรมธนารักษ์ ที่ต้องอาศัย ข้อมูลที่ดินและแผนที่จากกรมที่ดิน ซึ่งขณะนี้ได้มีการประเมินรายแปลงไปได้เพียง กว่า 5,000,000 แปลงเท่านั้น เพราะจะต้องรอระบบติจิตอลของกรมที่ดิน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้

อย่างไรก็ดีมองว่า การบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีความล่าช้าออกไป เพราะติดขัดปัญหาต่างๆ และแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ทันที แต่ปัญหาการร้องเรียนจากการเรียกเก็บภาษีจากประชาชนจะมีตามมาอย่างแน่นอน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 03 - 05 ก.ย. 2552

0 ความคิดเห็น: