ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
3 กันยายน 2552

ธนารักษ์ เดินเครื่องเช่าที่ราชพัสดุเฟสแรก ปี 52 จำนวน 2 แสนไร่ ใน 25 จังหวัด “มาร์ค” กดปุ่มแจกล็อตแรก 8 พันไร่ วันนี้ เกษตรกร 1.2 พันราย ใน 3 จังหวัดได้เฮก่อน รมช.คลัง ลั่นปี 2555 เปิดให้เช่าได้ครบ 1 ล้านไร่ ผู้บริหาร ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยกู้ให้เกษตรกรทันที โดยสามารถนำเอกสารสิทธิเช่าที่ราชพัสดุ มาเป็นค้ำประกันเงินกู้

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้ได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2552 ใน 25 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 200,000 ไร่ โดยขณะนี้ได้จัดสรรให้เกษตรกรเช่าไปแล้วในพื้นที่ 4 จังหวัด รวมเนื้อที่ประมาณ 53,887 ไร่ จำนวนผู้เช่า 5,325 ราย และจะเร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าในเร็วๆ นี้ อีก 3 จังหวัด คือ จ.สระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ จำนวนผู้เช่า 900 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่ ทำอาชีพปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และยูคาลิปตัส จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 3,000-5,000 ไร่ จำนวนผู้เช่า 1,100 ราย เกษตรกรปลูกพืชอาหาร จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ จำนวน ผู้เช่า 100 ราย เกษตรกรปลูกข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย

โดยวันนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการนำที่ดินราชพัสดุปลูกพืช อาหารและพืชทดแทนพลังงาน โดยได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตามโครงการ 1 ล้านไร่มิติใหม่ที่ราชพัสดุแก่เกษตรกรชาวปทุมธานีและสระบุรี จำนวน 1,182 ราย เป็นเนื้อที่รวม 7,912 ไร่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงาน

การมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุครั้งนี้ แยกเป็นจัดสรรให้เกษตรกร ใน จ.ปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 7,174 ไร่ จำนวนผู้เช่า 1,142 ราย และ จ.สระบุรี เนื้อที่ประมาณ 738 ไร่ จำนวนผู้เช่า 40 ราย

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามโครงการนำที่ดินราชพัสดุปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน โดยจะจัดหาที่ราชพัสดุให้เกษตรกรเช่าจำนวน 1 ล้านไร่ คาดว่า ภายในปี 2555 จะทยอยจัดหาที่ราชพัสดุให้เกษตรกรเช่าได้ครบ 1 ล้านไร่ ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง มีนโยบายนำที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน เพื่อจัดสรรให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม หรือผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการว่างงานและต้องการกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบ อาชีพเกษตรกรรมที่ได้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อทำการเกษตรในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม

“เพื่อโครงการประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการการจัดหาสาย พันธุ์พืชที่ดี ปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาถูก การพัฒนาดินและแหล่งน้ำ และความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในเรื่องการนำผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค การควบคุมปริมาณผลผลิตอย่างเหมาะสม ความเป็นธรรมในเรื่องราคาและคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการเกษตรกรรมอย่างมีเป้าหมายและครบวงจร”

นายปราโมทย์ นนทะโคตร รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.จะให้เกษตรกรที่ได้รับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุนำไปเป็นหลักทรัพย์ในการ ค้ำประกันเงินกู้จาก ธ.ก.ส.ได้ โดยได้รับวงเงินร้อยละ 50 ของราคาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า ส่วนอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกินระยะเวลาสัญญาเช่า ซึ่งหากมีการเปลี่ยนถ่ายสัญญาเช่าไปยังบุตรหลานหรือทายาท จะต้องทำสัญญาใหม่

โดยที่ผ่านมา การใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ไม่เกิดปัญหาหนี้เสีย เพราะเกษตรกรจะนำที่ราชพัสดุไปใช้ปลูกพืชจริง ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในประเภทอื่น โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส.ได้ให้เงินกู้แก่เกษตรกรที่เช่าที่ราชพัสดุแล้วรวม 18 ราย วงเงินกู้ 2.65 ล้านบาท และจะทยอยพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของเกษตรกรกลุ่มนี้ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

นายปราโมทย์ กล่าวถึงการปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านที่เดินทางไปรับจ้างเก็บผลไม้ป่าที่ประ เทศนอร์เวย์และสวีเดน และมีปัญหา ผลไม้ป่ามีไม่เพียงพอ และชาวบ้านบางส่วนถูกหลอกจนไม่มีเงินใช้หนี้ ว่า ชาวบ้านที่ประสบปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่ลูกค้าของ ธ.ก.ส.ส่วนลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่กู้เงินไป 400 ราย วงเงินคนละไม่เกิน 100,000 บาท รวม 40 ล้านบาท ธ.ก.ส.ได้คัดเลือกกับบริษัทจัดหางานและเก็บผลไม้ในพื้นที่ที่มีเพียงพอ ทำให้เกษตรกรชำระหนี้คืนให้แก่ ธ.ก.ส.ได้ โดยลูกค้า ธ.ก.ส.ได้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะเดินทางกลับสิ้น เดือนกันยายน 2552 นี้

โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 3 กันยายน 2552

0 ความคิดเห็น: