ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
15 กันยายน 2552

ผู้ประกอบการมองภาพตลาดอสังหาฯเชิงบวก เอเจนซี่ฯ เผย ส.ค.โครงการเกิดใหม่ 20 โครงการ มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้าน ชี้ตลาดทาวน์เฮาส์มาแรงแซงหน้าอาคารชุด หวังขายคล่องรับมาตรการรัฐ เน้นทำตลาดกลุ่มระดับราคาไม่เกิน 3 ล้าน ขาใหญ่ในตลาดหุ้นปูพรมโครงการ

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด หรือ AREA กล่าวว่า ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา มีโครงการเกิดใหม่รวม 20 โครงการ มีจำนวนมากกว่าเดือนก.ค.ที่ผ่านมาจำนวน 3 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด ไม่มีโครงการอสังหาฯอื่นเลย มีจำนวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 4,428 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 14,170 ล้านบาท

โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุดอันดับ 1 คือ ทาวน์เฮาส์ มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่มากถึง 1,869 หน่วย หรือประมาณ 42.2% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในตลาด(เดือนก.ค.อาคารชุดจะมาเป็นอันดับ 1) รองลงมาคือ อาคารชุด 1,612 หน่วย หรือ 36.4% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมด อันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว มีหน่วยขายจำนวน 799 หน่วย หรือ 18% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

หากพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาฯที่เกิดใหม่ในเดือนส .ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 14,170 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,405 ล้านบาท (เดือนก.ค. มีมูลค่า 12,765 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเน้นพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคา ปานกลางเป็นสำคัญ (ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท) มีจำนวนหน่วยขายรวมมากถึง 2,709 หน่วย หรือประมาณ 61% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด รองลงมาคือ ที่ระดับราคาค่อนข้างสูง 5.001-10 ล้านบาท มีจำนวน 919 หน่วย หรือประมาณ 21% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด และอันดับ 3 คือกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง 3.001-5 ล้านบาท มีจำนวน 782 หน่วย หรือประมาณ 18% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญ 6 บริษัท เช่น บริษัท พฤกษาฯ จำนวน 6 โครงการ , ศุภาลัย 1 โครงการ , เอสซี จำนวน 1 โครงการ , ควอลิตี้เฮ้าส์ 1 โครงการ , แสนสิริ 1 โครงการ และบริษัท เมเจอร์ฯ 1 โครงการ นอกจากนี้ ก็ยังมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กันยายน 2552

0 ความคิดเห็น: