ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
22 กันยายน 2552

ศาลเจ้าและจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 18-26 ต.ค.พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันโซ่ยหยี่ ตรงกับวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.นี้

นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 ประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันดีงามและสืบทอดกันมานานของชาวจังหวัด ภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ตั้งมั่นปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพิธีสวดมนต์ การจัดเตรียมสถานที่ การเตรียมผู้ดำเนินการประกอบพิธี การจัดเตรียมอาหารสำหรับประกอบพิธี รวมถึงการจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัย การจัดหน่วยพยาบาล การควบคุมความปลอดภัยในการใช้อาวุธของคนทรงเจ้า การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การควบคุมการใช้ประทัด การควบคุมราคาสินค้าช่วงประเพณีฯ และการออกเยี่ยมศาลเจ้าต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่าง เคร่งครัด เพราะประเพณีถือศีลกินผัก เป็นวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตมานานเกือบ 200 ปี จึงต้องมีการสานต่อวัฒนธรรมอย่างดีที่สุด

ทั้ง นี้ ชมรมอ๊ามภูเก็ตได้แจ้งกำหนดพิธีกรรมพิเศษเพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันโซ่ยหยี่ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสะพานหิน โดยมอบหมายให้ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งเป็นผู้ดูแลเรื่องพิธีกรรมทั้งหมด

ประเพณี ถือศีลกินผักถือเป็นช่วงที่ทุกคนต้องลดละจากการเบียดเบียนกัน ไม่ว่าด้วยวาจา กิริยา การกระทำ หรือแม้แต่จะคิด เป็นช่วงที่ต้องควบคุมจิตให้สงบนิ่งด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ เจี๊ยะฉ่าย (รับประทานอาหารที่ปรุงจากฝัก งดรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ หอม กระเทียม กุยฉ่าย คึ่นไช่ เป็นต้น) ส่งเกง (สวดมนต์) เจ่เสียม (จำศีล) การควบคุมจิตให้ว่าง สงบนิ่ง

โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 21 กันยายน 2552

0 ความคิดเห็น: