ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
7 สิงหาคม 2552

ธ.อาคารสงเคราะห์ แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก โชว์กำไร 2,089 ล้านบาท ผู้บริหารเผย ครึ่งปีแรกสามารถปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนมีบ้านไปแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46,195 ล้านบาท จากเป้าทั้งปี 73,500 ล้านบาท พร้อมเร่งแผนปล่อยสินเชื่อคุณภาพตามนโยบายกระตุ้น ศก.รองรัฐบาลให้ได้ 100,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ พร้อมคาดแนวโน้มครึ่งปีหลัง อุปสงค์บ้านฟื้นตัวแน่

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ของปี 2552 (ก่อนการรับรองงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ว่าธนาคารมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 2,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 727 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกธนาคารได้กันสำรองฯ ไปแล้วจำนวน 3,012 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2552 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 631,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.55% โดยครึ่งแรกของปี 2552 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 46,195 ล้านบาท จำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 69,993 ราย ด้านเงินฝากธนาคารมียอดเงินฝากรวม 515,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.06% สินทรัพย์รวม 662,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01% โดยมีหนี้สงสัยจะสูญ ไม่รวมลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน (NPL) จำนวน 64,460 ล้านบาท คิดเป็น 10.58% ของยอดสินเชื่อรวม(ไม่รวมลูกหนี้ดำเนินคดีรอรับคืน) และทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) คงเหลือ 7,544 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกนี้ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์ NPA ได้ทั้งสิ้น 878 ล้านบาท

โดยในปีนี้ธนาคารได้บริหารจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPA) ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้จัดทำแผนประมูลขายทรัพย์สินธนาคารเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง และในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ธนาคารจะจัดประมูลขายทรัพย์มือสองทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 มีทรัพย์สินกว่า 3,000 รายการ มอบส่วนลดสูงสุด 30% จูงใจด้วยเงื่อนไขผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน ส่วนที่เหลืออีก 90% สามารถขอสินเชื่อได้เต็มจำนวน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

นายขรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาแต่ละสถาบันการเงินจะเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยถึง ปานกลางมีบ้านเป็นของตนเอง โดยธนาคารยังคงยืนหยัดปล่อยสินเชื่อให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองให้ได้มากที่ สุด จะเห็นจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้สูงถึง 69,993 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 46,195 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ธอส.ยืนยันว่า ครึ่งปีหลัง 2552 ธอส.จะต้องทยอยปล่อยให้ครบในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีนี้ หรือ ปล่อยให้ได้ เดือนละ 9,000 ล้านบาท โดยมั่นใจว่า จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี มั่นใจว่า กำลังซื้อจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่ 2 และคาดว่าจะมีความต้องการซื้อบ้านเพิ่ม

นอกจากนี้ ธอส.ยังได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับและช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอีก ด้วย อาทิ ลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลากู้ และให้ลูกค้าผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยบวกเงินต้นอีก 100 บาท ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้แก่ ลูกค้าได้ โดยธนาคารได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริการและช่วยเหลือลูกค้าด้วยความ จริงใจ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ เพื่อสานฝันการมีบ้านของคนไทยให้เป็นจริง

“สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ธนาคารยังคงเน้นการปล่อยสินเชื่อคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยยังคงมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอ กับปริมาณสินเชื่อที่ปล่อยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่ อยู่อาศัยเป็นของ ตนเอง เน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยาก มีบ้าน นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ”นายขรรค์ กล่าวสรุปทิ้งท้าย

โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 6 สิงหาคม 2552

0 ความคิดเห็น: