ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
16 สิงหาคม 2552

รัฐบาลเดินหน้าแจกแหลกที่ดินราชพัสดุคนละ 5-20 ไร่ ตั้งเป้าปีนี้แจกให้ได้ 2 แสนไร่

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมธนารักษ์จะสามารถแจกที่ดินราชพัสดุให้เกษตรกรยากจนได้เช่าทำการ เกษตรภายในปี 2552-2553 จำนวน 2 แสนไร่ ครอบคลุมประชาชน 2-3 หมื่นครัวเรือน จากเป้าที่จะแจกให้ได้ทั้งหมด 1 ล้านไร่ โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับจะต้องเป็นเกษตรกรอยู่ในภูมิลำเนาเท่านั้น และจัดสรรให้ 5-20 ไร่ต่อคน คิดค่าเช่าไร่ละ 20 บาทต่อปี โดยทำสัญญาทุก 3 ปี ซึ่งสัญญาจะระบุไว้ว่า เกษตรกรจะนำที่ไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวหรือพืชเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด

รมช.คลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการแจกที่ล้านไร่ โดยให้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการทวงที่ดินคืน โดยมีรมช.คลัง ที่ดูแลกรมธนารักษ์ เป็นประธาน และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การติดตามเร่งรัดที่ดินเป็นไปตามเป้าที่คาดว่าจะจัดสรรให้เกษตรกร 1 ล้านไร่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้แจกที่ดินไปแล้วจำนวน 3.5 หมื่นไร่ และในวันที่ 3 ก.ย.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานแจกที่ดินให้กับเกษตรกรที่ จ.ปทุมธานี จำนวน 7,000 ไร่ ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับ 1,200 ครัวเรือน

นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ยืนยันว่า ที่ดินที่นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนทำกิน เป็นพื้นที่ส่วนราชการที่ไม่มีใครครอบครองอยู่ แต่กรมธนารักษ์จะตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ที่บุกรุก หรือมีเจ้าของเดิมอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลัง

ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมได้ขอคืนที่ 1 ล้านไร่ได้แล้วจากหน่วยราชการ 3-4 แห่ง ประมาณ 5 แสนไร่ ซึ่งที่ดินที่เหลืออยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานเพื่อเร่งให้คืนที่ดินโดย เร็ว

สำหรับเงื่อนไขการเช่าที่ดินจะไม่ให้กับนายทุนรายใหญ่อย่างเด็ดขาด ซึ่งการเช่าที่ดินได้รับความสนใจจากเกษตรกรรายย่อยจำนวนมาก ที่ผ่านมาขั้นตอนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ต้องลงพื้นที่ตรวจ สอบที่ดินที่ได้รับคืนให้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาการบุกรุก ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้การให้เกษตรกรเช่าที่ดินล้านไร่เพื่อทำมาหากินจะดำเนิน การได้เร็วขึ้น

โพสต์ทูเดย์ 14-08-52

0 ความคิดเห็น: