ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
10 สิงหาคม 2552

AREA จัดอันดับ 12 อสังหาฯ ที่ยังน่าลงทุนต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังนี้

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส AREA เปิดเผยว่า จากผลการสำรวตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กลางปี 2552 มีประเภทโครงการที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพดีที่สมควรจะพัฒนาเพื่อการขายเพราะ ยังมีอุปสงค์อยู่สูงมาก จึงขอนำเสนอเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนา ดังนี้

อันดับ 1: ห้องชุด ระดับราคา 0.500-1.0 บาท ในทำเล D6: นวมินทร์ มีอัตราขายต่อเดือนสูงสุดถึง 49.0% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าถึง 2,330 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนถึง 3,118 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่มากถึง 448 หน่วย แต่ก็คาดว่าจะหมดโดยเร็ว และยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมาก

อันดับ 2: ทาวน์เฮาส์ ระดับราคา 1.001-2.0 บาท ในทำเล F3: โชคชัย 4 มีอัตราขายต่อเดือนสูงเป็นอันดับสองถึง 33.3% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าเพียง 352 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนน้อยเพียง 207 ในขณะนี้ ไม่มีสินค้านี้เหลืออยู่แล้ว 0 หน่วย ทั้งนี้คาดว่าจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมาก

อันดับ 3: บ้านเดี่ยว ระดับราคา 2.001-3.0 บาท ในทำเล D5: วัชรพล-คู้บอน มีอัตราขายต่อเดือนเป็นอันดับ 3 ถึง 29.3% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าเพียง 362 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนน้อยเพียง 124 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่เพียง 23 หน่วย ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมาก

อันดับ 4: ห้องชุด ระดับราคา 1.001-2.0 บาท ในทำเล I1: พหลโยธินช่วงต้น มีอัตราขายต่อเดือนมากถึง 23.6% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าถึง 3,178 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนถึง 1,854 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่พอสมควรถึง 257 หน่วย คาดว่าจะหมดภายในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นจึงมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก

อันดับ 5: ห้องชุด ระดับราคา 1.001-2.0 บาท ในทำเล L1: คลองสาน มีอัตราขายต่อเดือนมากถึง 22.8% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าเพียง 416 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวน 265 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่เพียง 14 หน่วย อาจกล่าวได้ว่าสินค้าประเภทนี้ไม่พอขาย

อันดับ 6: ห้องชุด ระดับราคา 3.001-5.0 บาท ในทำเล L1: คลองสาน มีอัตราขายต่อเดือนมากถึง 21.2% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่า 1,634 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวน 421 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่ 89 หน่วย สรุปว่าสินค้านี้แทบไม่มีเหลือแล้ว สามารถพัฒนาได้อีก

อันดับ 7: ห้องชุด ระดับราคา 2.001-3.0 บาท ในทำเล L1: คลองสาน มีอัตราขายต่อเดือนถึง 18.9% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าถึง 4,200 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนถึง 1,693 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่ 284 หน่วย ดังนั้นสินค้าประเภทนี้จึงยังเป็นทั่ต้องการของตลาดในขณะนี้

อันดับ 8: ห้องชุด ระดับราคา 5.001-10.0 บาท ในทำเล I1: พหลโยธินช่วงต้น มีอัตราขายต่อเดือนถึง 17.8% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าถึง 2,596 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวน 380 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่ 157 หน่วย อาจกล่าวได้ว่าสินค้าประเภทนี้ไม่พอขาย

อันดับ 9: ตึกแถว ระดับราคา 2.001-3.0 บาท ในทำเล A7: พหลโยธิน-วังน้อย มีอัตราขายต่อเดือนถึง 16.7% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าเพียง 208 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนน้อยเพียง 95 ในขณะนี้ ไม่มีสินค้านี้เหลืออยู่แล้ว 0 หน่วย ขณะนี้สามารถพัฒนาสินค้าประเภทนี้ได้อีกมากพอสมควร

อันดับ 10: ห้องชุด ระดับราคา 3.001-5.0 บาท ในทำเล I1: พหลโยธินช่วงต้น มีอัตราขายต่อเดือนพอสมควรถึง 15.9% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าถึง 5,597 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนถึง 1,515 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่มากถึง 463 หน่วย จะสังเกตได้ว่าแม้มีจำนวนเหลืออยู่มาก แต่ก็ยังมีความต้องการมกาเช่นกัน น่าจะดูดซับอุปทานได้หมดในเร็ววัน

อันดับ 11: ทาวน์เฮาส์ ระดับราคา 0.500-1.0 บาท ในทำเล E4: สุวินทวงศ์ มีอัตราขายต่อเดือนพอสมควรถึง 15.3% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าเพียง 373 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวน 392 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่เพียง 31 หน่วย ทั้งนี้สรุปได้ว่าสินค้าประเภทนี้ไม่พอขาย

อันดับ 12: ตึกแถว ระดับราคา 2.001-3.0 บาท ในทำเล K5: หนองแขม มีอัตราขายต่อเดือนพอสมควรถึง 15.0% ในทำเลนี้มีสินค้าประเภทนี้ รวมมูลค่าเพียง 238 หรือรวมสินค้าประเภทนี้จำนวนน้อยเพียง 98 ในขณะนี้ สินค้าประเภทนี้มีเหลืออยู่เพียง 9 หน่วย ดังนั้นจึงสรุปว่าจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมาก และยังมีความต้องการอีก

อนึ่ง ที่อยู่อาศัยประเภทอื่นที่ขายได้ดีก็ยังอาจมีอีก แต่เชื่อว่าคงมีกลุ่มเหล่านี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะพัฒนาอีกมากพอสมควร ทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รวบรวมไว้ครอบคลุมใม่น้อยกว่า 95% ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งตลาดทั้งหมด

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 10-08-52

0 ความคิดเห็น: