ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
31 กรกฎาคม 2552

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เตรียมจับมือกรมที่ดิน เร่งคลอดกฎเหล็กบังคับ ผู้จัดการนิติบุคคล ต้องมีใบอนุญาต บทลงโทษชัด ป้องกันการโกง

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือเอ็น.ซี.ฯ เฮ้าส์ซิ่ง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างหารือกับกรมที่ดิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันสำหรับผู้อยู่อาศัย และผู้บริหารโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยหลักสูตรดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 วันในการอบรม หลังจากนั้นจะมีการประเมินเพื่อออกใบอนุญาตให้กับผู้จัดการนิติบุคคล เพื่อเป็นมาตรฐานของการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยต่อไป

นอกจากนี้ ทางกรมที่ดินจะต้องดำเนินการในลักษณะออกเป็นกฎข้อบังคับให้ผู้จัดการ นิติบุคคลทั้งอาคารชุด และหมู่บ้านต่างๆ จะต้องได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการชุมชนจากกรมที่ดิน เพื่อบังคับให้ผู้จัดการนิติบุคคลของทุกโครงการผ่านการอบรม และเป็นการบังคับให้โครงการมีผู้จัดการนิติบุคคลที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรองวิชาชีพ มีบทลงโทษผู้จัดการนิติบุคคลอย่างชัดเจน และหากรับทราบว่าดำเนินการไม่โปร่งใสก็จะถูกสั่งระงับใบอนุญาตทันที ทั้งนี้ คาดว่าแนวทางดังกล่าว จะเห็นภาพชัดเจนได้ในเร็วๆ นี้

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า ในฐานะที่นั่งบริหารงานใน ควอลิตี้ ลิฟวิ่งฯ ด้วยนั้น ทำให้พบว่า ปัจจุบันปัญหาการบริหารหลังการขาย บริหารชุมชน จัดการนิติบุคคล โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทั้งผู้อยู่อาศัย และผู้บริหารโครงการ ทางฝั่ง ผู้อยู่อาศัยในบางโครงการอาจเจอกับผู้บริหารจัดการชุมชน ผู้จัดการนิติบุคคลที่ไม่ดี หรือไม่ก็เจอทิ้งโครงการ ไม่ดูแลหลังการขายเลยก็ถือว่าเป็นปัญหา ลูกค้าถูกโกงค่านิติบุคคล ส่วนทางฝั่ง ผู้บริหารจัดการโครงการก็เจอปัญหาลูกบ้านไม่จ่ายค่านิติบุคคล เพราะไม่เชื่อมั่นในตัวผู้จัดการนิติบุคคล มองว่าอาจมีการทุจริต

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการอยู่อาศัย ซึ่งผู้ซื้อบ้านยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญมาก โดยก่อนซื้อบ้านผู้ซื้อ ควรพิจารณาถึง 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ คือ 1. ความตั้งใจจริงของเจ้าของโครงการที่จะช่วยให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร พิจารณารูปแบบการจัดระเบียบปฏิบัติหลังการขายให้กับสมาชิกโครงการว่ามีหรือ ไม่

2. ความพร้อมของตัวลูกค้าเองที่จะเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนรวมกับชุมชน ใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ซึ่งต้องมีเสียงของลูกค้าเกินกว่า 50% ของจำนวนแปลงจำหน่าย และ 3. ความพร้อมในการตระหนักถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จะต้องชำระ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องถามตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อว่า ยอมรับในอัตราค่าบริการบริหารส่วนกลางของโครงการได้หรือไม่ เพื่อไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า หลายโครงการในช่วงการขาย ใช้เรื่องพื้นที่ส่วนกลางจำนวนมหาศาล และความสวยงามของพื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มาเป็นจุดขายสำคัญ แต่เมื่อมีการอยู่อาศัยจริงแล้ว สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นภาระให้กับผู้อยู่อาศัยได้ เนื่องจากต้นทุนในการดูแลให้คงสภาพเดิมสูงเกินไป เรื่องที่กล่าวถึงเป็นเรื่องที่ทั้งผู้ประกอบการเองก็ต้องพิจารณาและผู้ซื้อ บ้านก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยเช่นกัน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 30-07-52

0 ความคิดเห็น: