ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
13 กรกฎาคม 2552

ความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการอสังหาฯ ไตรมาส 2 ปรับตัวสูงขึ้น หลังสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้น-การเมืองนิ่ง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในไตรมาส 2 ของปีนี้ พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 48.1 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา ที่มีค่าดัชนี 42.2 ถือเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากเคยอยู่ในระดับต่ำสุดที่ 36.3 ในไตรมาส 4 ปี 2551

ทั้งนี้ เมื่อแยกประเภทผู้ตอบพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี ค่าความเชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบัน 56.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรก ซึ่งมีค่าดัชนี 50.8 แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นมาก ขณะที่บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียน มีค่าดัชนี ความเชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบัน 39.2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรก ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 33.5

สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) มีค่าเท่ากับ 62.2 ปรับตัวสูงขึ้นมากจากไตรมาสแรก ซึ่งมีค่า เท่ากับ 50.4

การที่ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (ในการสำรวจเดือนมิ.ย. 2552) เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและสถานการณ์การเมืองได้ปรับตัวดีขึ้นมาก ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มียอดขายสูงขึ้น และมีมุมมองเชิงบวกต่อการจ้างงานและการลงทุน

อย่างไรก็ตาม พบว่าบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนยังมีมุมมองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ดีนัก เห็นได้จากค่าดัชนีที่ยังต่ำกว่าค่ากลางซึ่งอยู่ที่ 50 และเห็นว่ามาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐเอื้อประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า และการแข่งขันที่รายใหญ่กว่าได้เปรียบ ทำให้ผู้ประกอบการรายกลางและเล็กอาจไม่มีความมั่นใจในการลงทุน อีกทั้งผู้บริโภคมักเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และความเสี่ยงต่ำกว่า

โดย : โพสต์ ทูเดย์ 13-07-52

0 ความคิดเห็น: