ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
30 กรกฎาคม 2552

ฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาฯ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2552 ราคาที่ดิน ราคาอสังหาฯ ลดตามเศรษฐกิจ

ฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำและรายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประจำ ไตรมาส 2 ปี 2552 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) พบว่าเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ระดับราคาที่ดิน ราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน และราคาทาวเฮาส์พร้อมที่ดิน ต่างลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีราคาที่ดิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ดัชนีเท่ากับ 184.4 ซึ่งปรับตัวลดลง 1.7% จาก 187.6 ในไตรมาสก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% จาก 181.4 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2551

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ดัชนีเท่ากับ 160.2 ซึ่งปรับตัวลดลง 3.0% จาก 165.1 ในไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลง 0.1% จาก 160.3 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2551

ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ดัชนีเท่ากับ 154.6 ซึ่งปรับตัวลดลง 3.5% จาก 160.2 ในไตรมาสก่อน และปรับตัวลดลง 1.2% จาก 156.4 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2551

การแปลผล
ราคาที่ดิน บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดินโดยเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ ผ่านมา โดยเฉพาะราคาของทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดินที่มีอัตราการปรับตัวลดลงมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวลงจากทั้งไตรมาสที่ ผ่านมา และจากปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่ราคาค่าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจขาลงในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ซื้อบ้านไม่กล้าตัดสินใจ เนื่องจากไม่แน่ใจในความมั่นคงของสถานภาพทางการเงินของตนเอง ผู้ประกอบการจึงมีมาตรการดึงดูดผู้ซื้อบ้านด้วยการลดราคา เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดทั้งรายใหญ่และรายย่อย

เมื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ยาวขึ้น คือปีต่อปี โดยพิจารณาตัวเลข 10 ไตรมาสย้อนหลังพบว่าราคาที่ดินเฉลี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดินปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยยืนยันว่าการปรับตัวลดราคาของวัสดุก่อสร้างมีผลต่อราคาบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดิน แม้ว่าที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นก็ตาม

หมายเหตุ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เริ่มจัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (Housing Price Index หรือ HPI) มาตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2549 ก่อนหน้านั้นนักวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและจัดทำ ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) และจัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนี้มาก่อนตั้งแต่ปี 2546 โดยทำย้อนปีกลับไป และใช้ปี 2534 เป็นปีฐานหรือปีที่ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยมีค่าเท่ากับ 100

ฐานข้อมูลดิบ (Raw Data) สำหรับใช้จัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนี้ เป็นฐานข้อมูลหลักประกันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็นธนาคารผู้นำในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย แก่ผู้บริโภค เฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลผู้มีรายได้ปานกลางลง มา ดังนั้น ดัชนีราคานี้จึงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงระดับราคาโดยทั่วไปของที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางลงมา

การจัดทำดัชนีนี้ ใช้ฐานข้อมูลเฉพาะที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ ข้อมูลดัชนีราคาที่ได้จึงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาของที่อยู่อาศัยใน 4 จังหวัดนี้เท่านั้น และเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ 2 ประเภทหลัก คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 29-07-52

0 ความคิดเห็น: