ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
29 กรกฎาคม 2552

ครม.ให้กรมธนารักษ์จัดสรรที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ให้เกษตรกรเช่าแทนสปก.

นาย วัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุ เพื่อจัดสรรให้เกษตรเช่าจำนวน 1 ล้านไร่ โดยให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรที่ราชพัสดุเอง จากเดิมที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ เนื่องจากมีประเด็นที่เป็นข้อจำกัดในทางปฏิบัติของข้อกฎหมาย เพราะหากให้ สปก.เป็นผู้ดำเนินการอาจทำให้สถานะของที่ราชพัสดุเปลี่ยนไป ไม่สามารถดำเนินได้ตามนโยบายที่ตั้งไว้

พร้อมกันนี้ ยังให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการขึ้น 2 ชุด

ชุดแรก คือ คณะกรรมการระดับชาติมีนพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลังเป็นประธานทำหน้าที่กำกับนโยบายและวางหลักเกณฑ์ต่างๆ

ส่วนอีกชุด คือ คณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเช่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ด้านนายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า จากเป้าหมายในการขอคืนที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่นั้น ขณะนี้ได้รับคืนแล้วกว่า 5 แสนไร่ ส่วนใหญ่เป็นการคืนพื้นที่จากการครอบครองของทหาร ทั้งนี้จะมีการสำรวจพื้นที่ทางกายภาพ เพื่อพิจารณาพื้นที่แต่ละแปลงก่อนจัด สรรให้เกษตรกรต่อไป

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 28-07-52

0 ความคิดเห็น: