ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
13 มิถุนายน 2552

“กรณ์” ชงกฎหมายรีดภาษีที่ดินเข้าครม.เดือนส.ค.นี้ มั่นใจสส.ไม่ขวาง

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า จะนำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างพ.ศ....เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในเดือน ส.ค.นี้ และหากครม.อนุมัติจะใช้เวลา 1 เดือนหลังจากนั้น เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและเพื่อให้มีการปรับตัว

ทั้งนี้ ได้รายงานร่างกฎหมายใหม่ให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว และ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก สส.บางส่วน ซึ่งมีหลายคนก็เห็นด้วย และมีหลายมุมมอง ซึ่งหลังจากนี้จะทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายต่อไป โดยเชื่อว่ากฎหมายนี้จะเป็นจุดริเริ่มในการปฏิรูปการเก็บภาษี

“จากการหารือและรับฟังความเห็นของสส.ในพรรคเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. เสียงส่วนใหญ่ตอบรับกับ แนวคิดกฎหมายดังกล่าวในเชิงบวกในเรื่องภาษีที่ดินมากขึ้น แต่ยังติดในรายละเอียดต้องปรับปรุงอีก เล็กน้อย” นายกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถนำกฎหมายภาษีที่ดินเข้าสู่การพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญที่จะถึงนี้ เนื่องจากเวลามีน้อย และมีวาระการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท และ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เป็นวาระเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการก่อน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังต้องการนำระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรง เรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม มากขึ้น โดยกระจายอำนาจในการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยหลังจากพ.ร.บ.ภาษี ที่ดินผ่านสภาจะให้เวลา 2 ปีในการปรับตัว

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ระบุว่า ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ กำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินจะต้องเสียภาษีเหมือนกันทั้ง หมด โดยการจัดเก็บภาษีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ กำหนดอัตราเพดานสูงสุดไม่เกิน 0.5% ตัวอย่างเช่น หากราคาประเมินที่ดิน 1 ล้านบาท ก็จะเสียภาษีปีละ 5,000 บาท

2.ที่อยู่อาศัยจัดเก็บไม่เกิน 0.1% ของราคาประเมิน และ

3.ที่ดินประเภทเกษตรกรรมจัดเก็บไม่เกิน 0.05% แต่สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าประเภทแรก แต่ไม่เกินเพดานที่กำหนด

หากภายใน 3 ปี เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้างว่างเปล่า ก็ต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวในทุกๆ 3 ปี แต่ไม่เกิน 2% ของราคาประเมิน

นอกจากนั้น ภาษีที่ดินยังจะ ช่วยให้รายได้ของรัฐบาลสูงขึ้น จากปัจจุบันที่ลดลงถึง 30%

โดย โพสต์ทูเดย์ 12-06-52

0 ความคิดเห็น: