ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
27 มิถุนายน 2552

2 บริษัทอสังหาฯ ซื้อที่ดินมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท “PA” ได้ที่ดินแปลงงามสาทรใต้ ที่ตั้ง แอคคอร์ท สาทร เก็บเกี่ยวค่าเช่าระยะยาว ส่วน ธนายง ซื้อเหมาที่ดิน-อาคาร
นายอเล็กซ์ ที-เฮง โฮ รองประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ (PA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท แปซิฟิค สาทร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน ซื้อที่ดินเนื้อที่รวม 4-1-66.1 ไร่ หรือ 1,766.1 ตารางวา ตำบลบางรัก อำเภอสาทร กรุงเทพฯ จากพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ราคารวม 750 ล้านบาท

เงื่อนไขการชำระเงิน แบ่งชำระ คือ ชำระเงินจำนวน 389.54 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายแล้ว ที่เหลืออีก 360.46 ล้านบาทจะผ่อนชำระเป็นรายงวด ทั้งหมด 142 งวด ภายในทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีของเงินที่ค้างชำระ เนื่องจากผู้จะขายตกลงยินยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายให้แปซิ ฟิคสาทร และยินยอมให้ PA ผ่อนชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือต่อไปได้ บริษัทจึงตกลงชำระเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติม 2.04 ล้านบาทให้แก่ผู้จะขาย

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อกำหนดผ่อนชำระ แต่ PA มีสิทธิที่จะชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาผ่อน ชำระได้ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ภายหลังจากวันที่ PA ได้ชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมด

นอกจากนี้ ระหว่างที่ยังผ่อนชำระ ราคาที่ดินส่วนที่เหลือ บริษัทต้องจดทะเบียนให้ผู้จะขายมีบุริมสิทธิเหนือที่ดินที่ซื้อขาย จนกว่าบริษัทจะผ่อนชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้จะขายครบถ้วนเรียบ ร้อยแล้ว

สำหรับราคาซื้อขาย เป็นราคาที่ PA และผู้จะขายได้เจรจาตกลงกัน ขณะที่บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ ประเมินไว้ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2551 เป็นเงิน 861 ล้านบาท และบริษัท นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ ประเมินไว้ 855 ล้านบาท

นายอเล็กซ์ กล่าวว่า ที่ดินที่ซื้อมาตั้งอยู่บริเวณถนนสาทรใต้ ซึ่งเป็นทำเลที่ดี ปัจจุบันที่ดินเป็นที่ตั้งของโครงการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ชื่อ แอคคอร์ท สาทร (Ascott Sathorn) ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าที่ดิน และอนาคตยังได้ประโยชน์จากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น

สำหรับเงินทุนที่ใช้ซื้อ บริษัท แปซิฟิค สาทร ได้กู้ยืมเงินจาก PA โดยจ่ายดอกเบี้ยให้ PA อัตรา 6% ต่อปี

ด้านนายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการ บริษัท ธนายง (TYONG) กล่าวว่า บริษัทได้ซื้อทรัพย์ 4 รายการ ราคาเหมา 800 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินเปล่าและอาคารสำนักงาน 24 ชั้น ทีเอสที ทาวเวอร์ เนื้อที่ที่ดินและพื้นที่อาคารรวม 30,875 ตารางเมตร

นายสุธรรม กล่าวว่า การซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการตามความเหมาะสมของโอกาสทางธุรกิจ ส่วนอาคารสำนักงานใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการบางส่วน และนำพื้นที่ที่เหลือให้เช่า

โพสต์ทูเดย์ 26-06-52

0 ความคิดเห็น: