ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
16 มิถุนายน 2552

แบงก์ออมสินอัดแคมเปญพิเศษ หวังช่วยลดภาระประชาชน เสนอดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะโปรแกรมใหม่ คิดคงที่ปีแรก 1.25%

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีพ แต่จากสภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจต่อค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินจึงเสนอแนวทางเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ รูปแบบใหม่

โดยคิดดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเพียงร้อยละ 1.25 ต่อปี ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี) ลบ 2 หรือเท่ากับร้อยละ 3.85 ต่อปี และปีที่ 3 เป็นต้นไปจนครบสัญญาเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5 หรือเท่ากับร้อยละ 5.35 ต่อปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้สนใจและลูกค้าเดิมของธนาคารออมสิน สามารถยื่นกู้สินเชื่อเคหะ และใช้บริการอัตราดอกเบี้ยใหม่นี้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินต้องมีประวัติการชำระเงินกู้ดี และปัจจุบันไม่มีหนี้ค่างวดและ/หรือดอกเบี้ยค้างชำระ

“ที่ผ่านมาลูกค้ารายย่อยให้ความสนใจสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในงาน MONEY EXPO หรืองานออกบูธของธนาคารในโอกาสต่างๆ ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ธนาคารฯ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในภาวะค่าครองชีพสูงเช่นนี้” นายเลอศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้บริการสินเชื่อเคหะเพื่อไถ่ถอนจำนอง (รีไฟแนนซ์) ทั้งที่ดินพร้อมอาคารและห้องชุด จากสถาบันการเงินเดิม เพียงผู้กู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยผู้กู้จะได้วงเงินกู้เท่ากับยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมทั้งได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ในวงเงินสูงสุดร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ส่วนการชำระคืนวงเงินกู้เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะข้างต้น ผู้สนใจสามารถยื่นกู้พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 นี้

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 09-06-52

0 ความคิดเห็น: