ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
23 พฤษภาคม 2552

รมช.คลัง สั่งการกรมธนารักษ์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 30 ล้านแปลงทั่วประเทศ หลังเก็บค่าเช่าต่ำมานานหลายสิบปี โดยต้องการนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 76 ปีของกรมธนารักษ์ โดยระบุว่า ตนเองได้กำชับให้กรมธนารักษ์ เร่งรัดจัดสรรที่ดินราชพัสดุจำนวน 1 ล้านไร่ ให้เกษตรกรทั่วประเทศเช่าในราคาถูก และแจกจ่ายสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

รมช.คลัง ยังได้มอบหมายให้ไปศึกษาและทบทวนการจัดเก็บค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการเช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 แปลง และปรับการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ 30 ล้านแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากใช้อัตราค่าเช่าในราคาต่ำมากมานานหลายปี ทั้งนี้เชื่อว่าหากปรับราคาใหม่ และมีการบริหารจัดการที่ดี จะสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 20,000 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี

นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการเร่งรัดการจัดที่ดินพื้นที่ราชพัสดุ 1,000,000 ไร่ ให้แก่ เกษตรกร เช่าทำกิน โดยเร่งรัดให้ดำเนินการแจกจ่ายสัญญาเช่า ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

รมช.คลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ เตรียมสร้างศูนย์ประชุมระดับนานาชาติ ที่จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 22-05-52

0 ความคิดเห็น: