ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
12 เมษายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หนุน นโยบายรัฐจัดสินเชื่อที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มี โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้จัดทำ โครงการ “บ้านธอส – กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ” รุ่นที่ 6 ขึ้น เพื่อขยายโอกาสให้ข้าราชการสมาชิก กบข.ทั่วประเทศได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยให้กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ไถ่ถอน ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่ อาศัย ให้กู้ได้สูงสุดถึง 110% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ย ปีแรก เท่ากับ 3.99% ปีที่ 2 MRR ลบ 2.25% และ ปีที่ 3 จนตลอดสัญญากู้ MRR ลบ 1.25% ซึ่งปัจจุบัน MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

ล่าสุด ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อในโครงการบ้านยิ้มของ กทม.โดยได้เตรียมวงเงินไว้จำนวน 3,000 ล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อบ้านให้กับข้าราชการหรือลูกจ้าง กทม. ที่มีเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 13,500 บาท และเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก กทม. ให้ได้รับสิทธิ์กู้เงินตามโครงการดังกล่าว โดยจะต้องซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี วงเงินให้กู้ 100% ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 10-04-52

0 ความคิดเห็น: