ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
21 เมษายน 2552

AREA เปิดผลสำรวจอสังหาฯ เดือนมีนาคม 52 เจอ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่เดินหน้าผุดโครงการต่อเนื่อง คอนโดฯ ยังรั้งแชมป์ ส่วนบ้านเดี่ยวเริ่มตีตื้น

ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีนาคม 2552 ว่า บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องใน เดือนที่ผ่านมามีด้วยกัน 5 บริษัท คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ, บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ, บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 1 โครงการ และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ

นอกจากนี้ มีบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 3 โครงการ ที่เหลือมีบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง


สำหรับการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2552 นี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ซึ่งในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 1 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ทั้ง 20 โครงการที่กล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 4,026 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 15,011 ล้านบาท

จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้พบว่ามีอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดรวมจำนวน 4,026 หน่วย และในเดือนนี้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนามากที่สุดอันดับ 1 คืออาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยที่เปิดใหม่มากถึง 1,545 หน่วย หรือประมาณ 38.4% ของจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ส่วนการพัฒนาลำดับรองลงมาคือ ประเภททาวน์เฮ้าส์มีการพัฒนาอยู่จำนวน 1,502 หน่วย หรือประมาณ 37.3% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมด

ส่วนอันดับ 3 ที่มีการพัฒนาคือประเภทบ้านเดี่ยว มีหน่วยขายอยู่จำนวน 811 หน่วย หรือประมาณ 20.1% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้สัดส่วนการพัฒนาอาคารชุดและ ทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ยังมีการพัฒนาในสัดส่วนที่น้อยอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มของที่ดินจัดสรร และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นั้นในเดือนนี้ไม่มีการเปิดขายเลย

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2552 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 15,011 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาจำนวน 7,571 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 102% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง เป็นสำคัญ โดยเฉพาะที่ระดับราคาไม่เกิน 3.000 ล้านบาท มีการเปิดตัวมากถึง 2,430 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 60 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด และที่ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท มีจำนวนหน่วย 969 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนหน่วยที่มีการเปิดขายทั้งหมด ซึ่งในเดือนนี้การพัฒนาระดับราคาสูงเกิน 5.000 ล้านบาทขึ้นไปมีอยู่จำนวนเพียง 627 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 16 ของจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนา ที่อยู่อาศัยระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะที่กลุ่มระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท มีจำนวนมากถึง 1,217 หน่วย หรือประมาณร้อยละ 30 ของหน่วยขายทั้งหมด โดยเฉพาะการเปิดขายในกลุ่มของทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายมากถึง 792 หน่วยหรือประมาณร้อยละ 65 ของที่อยู่อาศัยที่เปิดขายในระดับราคานี้ทั้งหมด

หากพิจารณามูลค่าการพัฒนาโครงการในเดือนนี้ พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุดก็คือบ้านเดี่ยว มีมูลค่าการพัฒนามากถึง 6,404 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.7 ของมูลการพัฒนาทั้งหมดในเดือนนี้ รองลงมาคืออาคารชุด มีมูลค่าการพัฒนาโครงการจำนวน 4,791 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31.9 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด และอันดับ 3 คือประเภททาวน์เฮ้าส์มีมูลค่าการพัฒนาโครงการจำนวน 3,306 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 22.0 ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมด

ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ยังคงมีแนวโน้มการ พัฒนาที่ระดับราคาปานกลางถึงค่อนข้างสูงเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดที่ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวที่ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท เป็นต้น

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 21-04-52

0 ความคิดเห็น: