ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
25 มีนาคม 2552

ระหว่างที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กำลังวุ่นกับการเร่งระบายสต็อกบ้านเอื้ออาทร ในส่วนของงานก่อสร้างก็มีปัญหาให้ต้องแก้ไขไม่หยุด

ล่าสุดผู้รับเหมาฯ 14 รายได้จับมือทำโครงการเร่งรัด (Fast Track) โดยรวมกลุ่มผู้ประกอบการบ้านเอื้ออาทร รับซื้อโครงการจากการเคหะแห่งชาติในสัญญาแบบครบวงจร (Turn Key) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. 2552 ด้วยเป้าหมาย 42,472 หน่วย

เนื่องจากการขายค่อนข้างชะลอตัว ผู้รับเหมาในกลุ่ม Fast Track ได้เสนอผ่อนปรนเงื่อนไขจาก กคช. เพื่อให้งานเดินหน้าได้ต่อเนื่อง ดังนี้

1.พิจารณาลดค่าควบคุมงานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2551 จนถึงวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2.พิจารณาลดดอกเบี้ยย้อนหลังเหลือ 3% ในกรณีของการปรับปรุงเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 จนถึงวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

3.ขอหลักประกันในส่วนของที่ดิน คืนให้แก่ผู้ประกอบการ ในกรณีที่ความผูกพันของที่ดินได้สิ้นสุดแล้ว

4.สำหรับโครงการที่ได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว และยินยอมลดหน่วยก่อสร้าง ขอให้การเคหะฯหักเงินล่วงหน้าคืนไม่เกิน 15% จากค่าก่อสร้าง โดยส่วนที่เบิกเกินจะชำระให้ภายใน 6 เดือน หลังจากได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ กคช.กำหนด

“เราเร่งประสานงานไปยังผู้บริหารกคช. เพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ยอมรับว่ารายละเอียดปัญหาจากผู้รับเหมาฯมีความซับซ้อน เพราะแต่ละรายได้รับการดูแลจาก กคช.ต่างกัน” นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานและติดตามผลในโครงการบ้านเอื้ออาทร กล่าว

“อภิสิทธิ์” ตั้งทีมปลดล็อกสวล.

นอกจากเรื่องการก่อสร้างแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปมที่ต้องแก้ไข ที่ผ่านมากคช.มักติดอุปสรรคปัญหาที่มักเชื่อมโยงกับการเมือง จากการเปลี่ยนผู้ดูแลหน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อเจ้ากระทรวงเปลี่ยนบ่อยทำให้งานไม่เดินหน้า

ล่าสุดโครงการบ้านเอื้ออาทร ยังไม่ได้รับการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ 4. ซึ่งเป็นประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า โครงการของภาครัฐทุกโครงการ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) รวมถึงโครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศด้วย

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ล่าสุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาพิจารณาและตรวจเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยเฉพาะ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน จะสรุปและออกใบรับรองการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้

ปัจจุบันมีโครงการบ้านเอื้ออาทร 145 โครงการ จำนวนรวมเกือบ 1 แสนหน่วย ยังผิดเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหลายโครงการที่ กคช.รับส่งมอบจากภาคเอกชน และเปิดขายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้ว แต่พบปัญหาว่าประชาชนที่ซื้อไปไม่สามารถโอนย้าย และทำเลขที่บ้าน ไม่สามารถยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้าได้ และทำให้บุตร-หลานของลูกบ้าน ไม่สามารถโอนย้าย ชื่อเพื่อมาเข้าโรงเรียนในพื้นที่ได้

ที่ผ่านมา กคช.ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการให้ลูกค้าที่ซื้อและเข้าอยู่อาศัย ด้วยการออกหนังสือราชการโดยการเคหะแห่งชาติ ให้ลูกค้า 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งนำไปติดต่อกับสำนักงานเขตเพื่อออกเลขที่บ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน ย้ายชื่อเข้ามา อีกฉบับให้ไปยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟกับทางการไฟฟ้า

ทั้งหมดนี้ เป็นปัญหาปลีกย่อย ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่แม้โครงการจะสรุปปรับแผนลดจำนวนการพัฒนาลงกว่าครึ่งแล้ว แต่นับจากวันนี้...มองไปข้างหน้าอีก 3 ปี "บ้านเอื้ออาทร" ก็ยังเป็นภาระที่ กคช. ต้องพัฒนาต่อไปท่ามกลางอุปสรรคปัญหา ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตาม...

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 25-03-52

0 ความคิดเห็น: