ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
16 มีนาคม 2552

กรรมการสิทธิมนุษยชน จี้ นายกฯ ตั้งสภาจัดการที่ดินแห่งชาติ ปฎิรูปที่ดินใหม่ทั้งหมด พร้อมให้สั่งยุบหน่วยงานเจ้าปัญหา "ออป.-กบร."

นายชัยพันธ์ ประภาสะวัต อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านการจัดการที่ดิน กล่าว ภายหลังเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีว่า ว่า กก.สิทธิฯได้เสนอแนะให้รัฐบาลทำการปฏิรูประบบที่ดินใหม่ทั้งหมด โดยให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีหลักการ คือ ให้มีการจัดตั้งสภาการจัดการที่ดินแห่งชาติเพื่อมาคิดกรอบและรูปแบบในการทำ งาน แล้วนำองค์กรด้านการจัดการที่ดินมาอยู่รวมกันทั้งหมด

โดยให้ปรับปรุงหรือยุบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็นปัญหา แล้วให้ไปทำ ภารกิจที่ตรงกับที่ควรทำ เช่นการฟื้นฟูสนับสนุนให้ประชาชนปลูกป่าซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนบทบาทใหม่ โดยคืนผืนป่าที่มีเกือบล้านไร่ของออป.ให้มาจัดสรร หรือเป็นพื้นที่ป่าถาวร

“นายกฯก็ยอมรับว่าเหนื่อย เพราะงานนี้เป็นงานที่ใหญ่และหนักมาก แต่เราเห็นว่าควรต้องทำเพราะปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามายังกรรมการสิทธิฯ มีพันกว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน รวมทั้งนโยบายด้านป่าไม้ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ปัญหาก็จะมาเรื่อย ๆ และทะเลาะกันไม่จบ ซึ่งนายกฯ ก็ขอเวลาทำงานก่อนภายใน 90 วัน เพราะท่านเพิ่งรับปากกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินไป”

นายประพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทางกรรมการสิทธิฯ ยังได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีว่าควรให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน และเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าสำหรับคนที่ไม่ได้ทำอะไรบนที่ดิน อย่างน้อยที่สุดปลูกผักก็ยังดี เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น แม้แต่กลางกรุงโตเกียวประชาชนยังปลูกผักบนที่ดินที่ว่าง เพราะจากการวิจัยเวลานี้พบว่ามีที่ดินมากกว่าเกือบ 20 ล้านไร่ที่เอกชนซื้อไว้แล้วปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า หากทำไม่ไหวก็ควรขายให้ปฏิรูปที่ดินจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นมา เพื่อมารับซื้อแล้วไปกระจายการถือครอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่แล้ว

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 16-03-09

0 ความคิดเห็น: