ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
17 กุมภาพันธ์ 2552

การบำรุงรักษาบ้าน

-สวนและสนาม
# ปัญหา - มีน้ำขังในสนามนาน ทำให้ราก ไม้เน่า
การแก้ไข - เจาะขุดรางเพื่อระบายน้ำออกจากสนาม
# ปัญหา - หญ้าแพรกขึ้นรก แทรกหญ้าที่ ปลูกไว้
การแก้ไข - ถอนหญ้าแพรกให้ถึงราก เพราะมิฉะนั้น มันจะงอกขึ้นใหม่อีก
# ปัญหา - มีเศษขยะ เศษไม้ ก้อนหิน ฯลฯ ทับอยู่บนสนามหญ้านานเกินไป ทำให้หญ้าเฉาตาย
การแก้ไข - เก็บเศษขยะ เศษไม้ เศษหิน แล้วปลูก หญ้าใหม่แทนหญ้าที่เฉาตาย

- พื้นซีเมนต์
# ปัญหา - ใช้ผิดลักษณะ เช่น ใช้บ้านเป็น โกดังเก็บของ บรรทุกของหนักเกินไปทำให้แตกร้าว
การแก้ไข - อย่าวางของหนักซ้อนกันมากในที่จุด เดียวกัน ควรวางเฉลี่ยพื้นที่ให้กว้างขึ้น
# ปัญหา - พื้นทรุดตามสภาพดิน ตามธรรม ชาติ
การแก้ไข - แต่งตามขอบที่ชำรุด ถ้าต้องการเททับ ใหม่ ต้องขัดตะไคร่และสิ่งสกปรกออก และเทหนาอย่างน้อย 2-3 ซม.
# ปัญหา - รอยด่างดวงจากสารเคมีบาง อย่างเช่น น้ำมันเครื่อง หรือสี
การแก้ไข - ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ เพื่อทำกิจกรรม ที่อาจทำให้สารเคมีหกเลอะได้ ควรปูรองพื้นด้วยกระดาษ หนาๆ หรือแผ่นพลาสติกก่อน
# ปัญหา - พื้นคอนกรีตดาดฟ้าแตกลายงา มาก จนเป็นสาเหตุให้น้ำขังซึมลงข้างล่าง
การ แก้ไข - ระมัดระวังในการสกัดผิวบนที่แตกลาย งาออกให้ลึกเพียง 1-2 ซม. แล้วเทปูนทรายผสมน้ำยากัน ซึมทับหน้าคอนกรีตเดิมเพิ่มสูง 2-3 ซม. หลังจากเทปูนแล้ว 12 ชม. ควรบ่มน้ำ 6-7 วัน

- พื้นกระเบื้องยาง พื้นไม้ พื้นปาร์เก้
# ปัญหา - มีรอย ขีด ขูด มาก หรือเป็น รอยหลุมเล็กๆ เพราะใช้ผิดวิธี เช่น การลากเฟอร์นิเจอร์กับ พื้น
การแก้ไข - เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ด้วยการยกแทน การลาก ควรห้ามเด็กๆ ถูของเล่นกับพื้น
# ปัญหา - มีรอยด่างมาก เพราะถูกสารเคมี หรือน้ำยาถูพื้นผิดประเภท หรือขี้บุหรี่เผาไหม้
การแก้ไข - ห้ามใช้ปากกาเคมีขีดเขียนพื้น บริเวณ ที่ต้องรับแขก ให้วางที่เขี่ยบุหรี่ไว้เสมอ
# ปัญหา - กระเบื้องยางเลื่อนผิดจากแนว เพราะวางโต๊ะ ม้านั่ง แล้วไปกดเลื่อนตลอดเวลา
การแก้ไข - ที่ซึ่งวางเฟอร์นิเจอร์ ควรย้ายตำแหน่ง (ขยับ) เฟอร์นิเจอร์ทุกๆ 2-3 เดือน
# ปัญหา - รอยด่างอันเกิดจากการถูกสารเค มีผสมสี หรือสีพ่นที่ต้องผสมทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ
การ แก้ไข - ก่อนพ่นสี หรือทาสีผนัง เพดาน หรือ เฟอร์นิเจอร์ ควรมีผ้าหนาๆ หรือกระดาษหนาๆ รองไว้ที่พื้น ป้องกันละออง และสีหยดพื้นเป็นรอยด่าง
# ปัญหา - สีลอก หรือเป็นรอย เนื่องจาก การวางภาชนะร้อนๆ ลงบนพื้น เช่น กาต้มน้ำ
การแก้ไข - ใช้ภาชนะ หรือจานรอง รองภาชนะร้อนๆ นั้น

- พรมทอ
# ปัญหา - พรม อับชื้น และเกิดกลิ่นอับ เนื่องจากแมลงที่อยู่ใต้พรม
การ แก้ไข - อย่าปิดห้องให้อับทึบ ควรให้มีการ ระบายอากาศอย่างเพียงพอ พยายามหลีกเลี่ยง การทำให้ พรมเปียกชื้น บริเวณห้องซึ่งติดต่อกับห้องน้ำ ควรมีพรม เช็ดเท้าวางไว้
# ปัญหา - พรมสีซีดจางจากแสงแดด
การแก้ไข - ภายในห้องควรติดม่าน เพื่อป้องกัน ไม่ให้พรมถูกแสงแดดจัดโดยตรง
# ปัญหา - พรมเป็นรอยด่างจากน้ำมันหรือ น้ำยาเคมี หรือล้อยาง
การ แก้ไข - หลีกเลี่ยงการวางน้ำมัน น้ำยาเคมี หรือการใช้เก้าอี้ล้อยางในห้องที่ใช้พรม หากจะวางก็ควรมี แผ่นพลาสติกรองไว้ หรือเก้าอี้ล้อยางควรเปลี่ยนเป็นล้อ พลาสติก
# ปัญหา - พรมขนร่วงหลุด
การแก้ไข - ใช้พรมทอหนาขึ้น เวลาทำความสะอาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวาดก้านแข็ง ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นแทน
# ปัญหา - พรมเผยอ
การแก้ไข - พรมตีอัดไม่แน่น ขนาดไม่พอดีหรือไม่ มีบัวเชิงยึดด้านข้าง

- พรมดูราฟลอร์ พรมวิทยาศาสตร์
# ปัญหา - รอยหมองของความสกปรก รอย ขีดข่วนจากรองเท้าที่มีฝุ่นผงมาก และรอยดำจากส้นรองเท้า
การ แก้ไข - ใช้แผ่นเช็ดเท้าวางไว้ที่ทางเข้าออก และ ทำความสะอาดด้วยน้ำมันสน น้ำยาทำความสะอาดพื้น ที่ผสม แอมโมเนีย แล้วขัดมันด้วย WAX
# ปัญหา - แผ่นพรมบิดงอ สีซีดจางการถูก แสงแดดมากเกินไป
การแก้ไข - ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดจัดมากเกินไป โดยใช้ม่านปิด
# ปัญหา - รอยดำหรือรอยสนิทบริเวณที่วาง ตู้หรือโต๊ะ
การแก้ไข - หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นยางรองขาตู้หรือ โต๊ะ ควรเปลี่ยนมาใช้แผ่นสักหลาดหรือใช้เศษพรมวางรองขา ตู้หรือโต๊ะแทน
# ปัญหา - รอยขุ่นมัวจากการทำความสะ อาด โดยใช้น้ำยาผิดประเภท
การแก้ไข - หลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่มี ส่วนผสมที่เป็นสารละลาย เช่น ทินเนอร์ ควรใช้น้ำยาทำ ความสะอาดพื้นผสมแอมโมเนีย

- กระเบื้องโมเสค หินขัด
# ปัญหา - แผ่นโมเสคหลุด เนื่องจากปูนที่ จับผิวโมเสคไม่ดีพอ
การแก้ไข - ถ้าโมเสคหลุดควรรีบปูใหม่ ซ่อมแซม แผ่นหลุดโดยด่วนเพราะมิฉะนั้น แผ่นต่อไปจะหลุดตามมา
# ปัญหา - โมเสคหลุด เพราะปูนยาแนว รอบข้างโมเสคหลุด
การ แก้ไข - อย่าขัดด้วยแปรงลวดที่รอบแนวรอย ต่อหรือใช้น้ำยากัดพื้นชนิดรุนแรง เพราะจะไปทำลายขอบ โมเสคให้หลุดหายทำให้โมเสคร่อนหลุดง่าย
# ปัญหา - หินอ่อนหรือหินขัดมีรอยด่าง เพราะถูกสารเคมี เช่น กรด ด่าง หรือรอยไหม้จากยากันยุง
การ แก้ไข - หลีกเลี่ยงการเทสารเคมี (หรือทำหก เลอะ) บนพื้นหินขัด อย่าจุดยากันยุงบนพื้นหินขัดโดยเด็ด ขาด และหากมีรอยด่างจากสาเหตุนี้ ให้ใช้ใยสังเคราะห์ที่ ใช้ขัดหม้อข้าว ค่อยๆ ถูวันละเล็กวันละน้อย จนกระทั่งรอย ด่างจะหมดไปเอง

- โครงหลังคาเหล็ก
# ปัญหา - เป็นสนิม
การแก้ไข - ควรตรวจสอบเป็นระยะๆ ทุกๆ 2 ปี และทาสีทับใหม่เท่าที่จำเป็น ถ้าโครงเหล็กเป็นสนิมจนผุ มาก ควรเปลี่ยนโครงหลังคาชิ้นนั้นๆ ใหม่

- ประปา ไฟฟ้า
# ปัญหา - ไฟรั้ว กริ่ง ฯลฯ ใช้ไม่ได้
การแก้ไข - ให้ช่างไฟฟ้าตรวจดูว่าน้ำซึมเข้าท่อร้อย สายไฟในสนามหรือไม่ (เวลาขุดดินอาจทำให้ท่อแตกร้าว หรือหักได้)
# ปัญหา - เมื่อปิดน้ำทั้งบ้านแล้ว มิเตอร์ ประปาหมุน
การแก้ไข - แสดงว่าท่อประปารั่วที่ใดที่หนึ่ง อาจ เป็นเพราะดินทรุดตามธรรมชาติ ทำให้ท่อแตกหรือขุดดิน โดนท่อก็ได้ ให้ช่างประปาแก้ไข
# ปัญหา - ท่อน้ำ P.V.C. ส่วนที่อยู่เหนือ พื้นรั่วแตก รอยต่อรั่ว ฯลฯ
การแก้ไข - สาเหตุอาจเกิดจากการใช้เครื่องสูบน้ำ ที่มีกำลังแรงอัดมากเกินไป
# ปัญหา - มีเสียงดังจากท่อประปาทุกครั้งที่ เปิดใช้เครื่องสูบน้ำ
การแก้ไข - เสียงอาจเกิดจากท่อประปาบางส่วน ยึดเกาะผนังหรือพื้นไม่แน่น ให้ตรวจสอบและรีบแก้ไข
# ปัญหา - มีแสงไฟเรือง หลักจากปิดสวิทซ์ ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) ทำให้เปลืองค่าไฟ ฟ้า หลอดมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ
การแก้ไข - อาจต่อสายไฟสลับผิดกับสายดิน ควร ให้ช่างไฟฟ้าตรวจซ่อมโดยเร็ว
# ปัญหา - ไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
การแก้ไข - ให้ต่อสายดิน และตรวจสอบสาเหตุ อื่น พร้อมทั้งรีบแก้ไขโดยด่วน

- ผนังฉาบปูน ผนังอืฐ หรือคอนกรีตบล็อคโชว์แนว
# ปัญหา - สีผนังซีดด่าง ลอก ร่อน ตาม อายุการใช้งาน
การแก้ไข - แซะผิวสีเก่าออกให้หมดจนถึงเนื้อ ปัด หรือล้างฝุ่นละอองออก แล้วค่อยทาทับใหม่
# ปัญหา - ผนังแตกลายงา เพราะมีการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใด
การ แก้ไข - การแตกลายงามักเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งเป็น เรื่องที่แก้ไขยาก เพราะประเทศในแถบมรสุมเมืองร้อนมีฝน ตกชุก และแดดจัด วิธีที่ดีที่สุดคือ ปัดฝุ่นที่เกาะตามรอย แตกแล้วค่อยทาสีใหม่
# ปัญหา - ผนังแตกร้าว เพราะวงกบไม้ เบียดขยายหรือเกิดจากการยืดหดตัว หรือเพราะรอยต่อผนัง กับคานหรือเสาอัดปูนไม่แน่นพอ
การแก้ไข - ผนังร้าว ควรรอตรวจสาเหตุที่แท้จริง ก่อน ถ้าผ่านไปสัก 6 เดือน รอยร้าวไม่ขยายก็ให้สกัดปูน รอยร้าว แล้วอุดแต่งปูนใหม่
# ปัญหา - ตะไคร่ขึ้นเพราะถูกน้ำและแสง แดด
การแก้ไข - ใช้แปรงขนอ่อนๆ หรือฟองน้ำขัดถู ออก

- ประตูหน้าต่างไม้ ประตูรั้วเหล็ก ประตูบานเลื่อนอลูมิ เนียมหน้าต่างบานเกล็ด
# ปัญหา - น้ำซึมเข้าตามขอบวงกบ และวง กรอบหน้าต่าง
การแก้ไข - อัดพุตตี้หรือซิลิโคนตรงรอยต่อ
# ปัญหา - หน้าต่างบานเกล็ดมือหมุนหัก
การแก้ไข - เปลี่ยนเฉพาะมือหมุน เมื่อหมุนถึงจุด ที่ตึงให้หยุดหมุนทันที
# ปัญหา - เปิดปิดฝืด เพราะไม้ขยายตัว เนื่องจากความชื้นในอากาศ
การแก้ไข - ตรงส่วนที่คับ ไสไม้ออกเท่าที่จำเป็น
# ปัญหา - ลูกบิดประตูเปิดปิดยากขึ้นภาย หลัง เพราะประตูเปิดปิดแรง แล้วลูกบิดไปชนถูกผนัง ทำ ให้รอยเดือยเคลื่อน
การแก้ไข - ควรมีลูกยางกันชนที่ผนังหรือตัวบาน ประตูยาก
# ปัญหา - ประตูหน้าต่างฝืด เพราะประตู ตกเนื่องจากเด็กห้อยโหน
การแก้ไข - ให้ช่างตรวจสอบ แล้วขันยึดบานพับ ให้แน่น
# ปัญหา - ประตูหน้าต่างเปิดแล้วมีเสียงดัง
การแก้ไข - ใช้น้ำมันหยอดที่บานพับ
# ปัญหา - ประตูรั้วเหล็กเป็นสนิม
การแก้ไข - ขัดสนิม และทาสีใหม่ทุกๆ ปี
# ปัญหา - ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมขัดที่ ล็อคไม่ได้
การแก้ไข - ส่วนที่รับที่ล็อคที่ข้างวงกบอาจเลื่อน หลุดลง แก้ไขโดยเลื่อนระดับให้ตรงกับที่ล็อคที่บานประตู แล้วขันตะปูเกลี่ยวให้แน่น
# ปัญหา - ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมตก ครูดกับราง
การแก้ไข - ยกประตูขึ้นให้พอเหมาะ แล้วขันตะปู เกลียวในรูกลมๆ ด้านข้างบานประตู ปรับลูกล้อให้ประตู เลื่อนสูงขึ้น
# ปัญหา - ประตูเหล็กรั้วฝืด เปิดปิดหรือดึง เลื่อน
การแก้ไข - อาจเพราะบานพับ หูข้าง งอบิด หรือ ลูกล้อเหล็กเหล็กตกราง ให้ช่างเหล็กแก้ไข

- โถส้วม อ่างล้างมือ อุปกรณ์สุขภัณฑ์
# ปัญหา - เทน้ำสบู่ น้ำผงซักฟอกลงไปใน โถส้วม ทำให้ส้วมเต็มเร็ว
การ แก้ไข - อย่าเทน้ำสบู่หรือผงซักฟอก เพราะจะ ไปฆ่าแบคทีเรียที่เป็นตัวทำลายสิ่งปฏิกูล ทำให้สิ่งปฏิกูลไม่ สลายตัว ค้างจับแน่นในถังส้วม
# ปัญหา - เศษผ้า เศษกระดาษบางชนิด ทำให้อุดตัน
การแก้ไข - เศษผ้า กระดาษบางชนิด ไม่เปื่อย หรือสลายตัวเป็นตัวการที่ทำให้ท่ออุดตันได้ง่าย อย่าทิ้งลง ไปในโถส้วม
# ปัญหา - สารเคมีที่มีไขมันสูง เส้นผม ฯลฯ ทำให้อ่างล้างชามอ่างล้างหน้าอุดตัน
การ แก้ไข - ไขมันเป็นตัวจับยึดสิ่งสกปรกง่าย ถ้า จำเป็นควรผสมน้ำให้เจือจางมากที่สุด และควรทำความสะ อาด โดยหมุนถอดคอห่านน้ำทิ้งออกล้างทุกๆ 1-3 เดือน แล้วแต่การใช้สอยว่ามากน้อยเพียงไร
# ปัญหา - น้ำในอ่างล้างมือซึมหาย
การแก้ไข - เป็นเพราะยางอุดสะดืออ่างสึก ควร เปลี่ยนของใหม่
# ปัญหา - น้ำซึมขอบอ่างอาบน้ำ ทำให้น้ำ ขังนอกใต้อ่างอาบน้ำ
การแก้ไข - ควรใช้ปูนซีเมนต์ขาวยาแนวขอบอ่าง อาบน้ำ หรือใช้ยางซิลิโคนอุดรอบแนวขอบ
# ปัญหา - ผิวสุขภัณฑ์ชนิดที่ทำจาก P.V.C. หรือไฟเบอร์กล๊าสไม่เรียบ เนื่องจากใช้แปรงลวดหรือใยลวด ขัดถูบ่อย
การแก้ไข - ควรทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำ


ที่มา : thaihomemaster.com

0 ความคิดเห็น: