ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
16 กุมภาพันธ์ 2552

ข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจการ ประกันภัยเจ้าบ้าน เช่น หลักในการพิจารณาว่า ตนมีความจำเป็นเพียงใดที่ต้องทำประกันภัย จุดไหนของสัญญาประกันภัย ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบเป็นพิเศษ

1. ต้องสำรวจดูถึง สภาพความเสี่ยงภัยและความต้องการความคุ้มครองของ เจ้าของอาคารที่อยู่อาศัยว่ามีความจำเป็นต้องทำประกันภัย หลายอย่างในขณะเดียวกันหรือไม่ เช่น ต้องการความคุ้มครอง จากอัคคีภัยจากโจรกรรม หลักทรัพย์ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการสูญเสียค่าเช่าเป็นต้น ถ้าหากผู้เอาประกันภัย ได้ทำการประกันภัยแต่ละแบบหรือมีกรมธรรม์ประกันภัยหลายฉบับอยู่แล้ว การทำประกันภัยเจ้าบ้านฉบับเดียวโดยได้รับ ความคุ้มครองทั้งหมดจะเกิดความสะดวกและประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้มากกว่า
2. ผู้ที่เป็นเจ้า ของอาคารซึ่งมีรายได้หลักจากการให้เช่าอาคาร เช่น เจ้าของห้องชุดให้เช่า เจ้าของอพาร์ทเมนท์ เจ้าของหอพัก เป็นต้น จะได้ประโยชน์เพราะโดยปกติมักจะมีการประกันอัคคีภัย การประกันภัยการสูญเสีย ค่าเช่าอยู่แล้ว และขอแนะนำให้ซื้อการประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติม ดังนั้น การซื้อการประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน กรมธรรม์เดียวจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง ความคุ้มครองทุกส่วนที่ต้องการและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
3. ชาวต่างประเทศที่ เดินทางมาทำงานในประเทศไทยมักจะให้ความสำคัญกับเรื่อง การประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนอกจากนี้ยังมีความต้องการความคุ้มครองถึง ทรัพย์สินของคนใช้หรือผู้ติดตามด้วย ซึ่งกรมธรรม์สำหรับเจ้าบ้านบางแบบอาจจะมีการขยายความคุ้มครองถึงเสื้อผ้าและ ทรัพย์สินส่วนตัวของคนใช้ หรือผู้ติดตามผู้เอาประกันภัยและอยู่ในบ้านของผู้เอาประกันภัย
4. สำหรับบ้านอยู่ อาศัยโดยทั่วไปจะมีความจำเป็นหรือไม่นั้น ควรพิจารณาถึงภัยที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ว่ามีความจำเป็น หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมากน้อยขนาดไหน เพราะการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านจะต้องซื้อเป็น Package ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงกว่าการเลือกซื้อ กรมธรรม์เป็นแบบ ๆ ไป เนื่องจากจะต้องจ่าย เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองบางอย่างซึ่งไม่ต้องการ

ผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้เช่าบ้าน ผู้เช่าคอนโดมิเนียม/ห้องชุด ผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ เป็นต้นสามารถทำประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านได้ แต่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะส่วนของความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของตนและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น สำหรับตัวอาคารนั้นผู้เช่าไม่สามารถนำไปทำประกันภัยได้ เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์หรือส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว

From : www.propertyexpat.org : thaihomemaster.com กรมการประกันภัย

0 ความคิดเห็น: