ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
4 กุมภาพันธ์ 2552

นักวิชาการร่วมวงแสดงความคิดเห็นวิกฤติปี 52 ยังไม่เลวร้ายเท่าปี 40 แต่หวั่นการเมืองกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะยาว ชี้คนกำลังซื้อตกดันบ้านเช่าดี

รศ. มานพ พงศทัต อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2552 ในงานสัมมนา “ผ่าอสังหาริมทรัพย์ปี 2552” ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่ไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ไม่ได้เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้ง สถานการณ์วิกฤติในปีนี้แตกต่างจากเมื่อปี 2540 ที่ในช่วงเวลานั้น ปัญหาเกิดระบบการเงิน ธนาคาร และอัตราการแลกเปลี่ยน มีการลอยตัวค่าเงินบาท ทำให้ธุรกิจนำเข้า กู้เงินต่างประเทศได้รับผลกระทบ ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ต้องปิดกิจการและเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากกว่าผู้บริโภคระดับกลางและ ล่าง

ขณะที่วิกฤติในปีนี้ผู้ประกอบการมีบทเรียนจากวิกฤติปี 2540 แล้ว ทำให้ภาระหนี้สินของแต่ละรายไม่มากนัก และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติในครั้งนี้ เป็นกลุ่มคนทำงานระดับล่าง คนทำงานในโรงงานที่ต้องปิดตัวไป ซึ่งต้องระวังในแง่การปล่อยเงินดาวน์ ทิ้งเงินจอง เพราะเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะรายได้ มีกำลังผ่อนต่อในระยะยาวหรือไม่

ดังนั้น ปีนี้ธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องระมัดระวังในการปล่อยสิน เชื่อ เพราะมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลได้ โดยธอส.มีสัดส่วนในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงถึง 40% ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งระบบ จึงต้องพิจารณาการปล่อยสินเชื่ออย่างรอบคอบ ทางด้านแนวโน้มการซื้อขายที่อยู่อาศัยเห็นได้ชัดว่าจะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่าน มา แต่ที่อยู่อาศัยประเภทปล่อยเช่าจะกลับมาได้รับอานิสงส์ เพราะคนมีกำลังซื้อน้อยลง จากเดิมที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน ก็หันกลับมาเช่าแทน

รศ.มานพ กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤติว่า ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา เมืองไทยเกิดวิกฤติมาแล้ว 6 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะมีเกิดจากการบริหารระบบทางเงินผิดพลาด และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ แต่ปัจจัยเสี่ยงในปีนี้ต้องเพิ่มเรื่องการเมืองเข้าไปเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะ ยาว จากในอดีตที่การเมืองเป็นเพียงปัจจัยระยะสั้น ไม่เกิน 2 เดือนก็จบ แต่ปัจจุบันความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัญหาเรื่องม็อบเสื้อเหลือง ม็อบเสื้อแดงที่กินเวลาอย่างยาวนาน กลายเป็นเรื่องที่ฉุดความมั่นใจของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ กระทบการท่องเที่ยว

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 03-02-09

0 ความคิดเห็น: