ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
27 พฤษภาคม 2555

ไนท์แฟรงค์ ชี้ นักลงทุนต่างชาติแห่ลงทุนตลาดรีเซลภูเก็ต สาเหตุจากที่ดินติดหาดในภูเก็ตมีน้อย ในขณะที่ดีมานด์ค่อนข้างสูง


นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดรีเซลมีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากรีเซลเป็นหนึ่งในการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่มีหลักการในการเลือกลงทุน

ทั้งนี้เนื่องจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ว่าราคาที่ดินที่นับวันจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาค่าก่อสร้างซึ่งปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการลงทุน มีทั้งการลงทุนระยะสั้น และ การลงทุนระยะยาว โดยนักลงทุนที่สนใจลงทุนระยะสั้นมักซื้อเมื่อโครงการเริ่มเปิดขาย และ ยังไม่ได้ก่อสร้าง เมื่อโครงการทำการก่อสร้าง ระดับราคามักปรับตัวเพิ่มขึ้น จนโครงการใกล้เสร็จ หรือ เริ่มสร้างเสร็จ นักลงทุนจะขายในราคาที่สูง อีกรูปแบบหนึ่งคือ ลงทุนระยะยาว กล่าวคือ ซื้อมา และปล่อยเช่า เป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือ รายวัน ผลตอบแทนในการปล่อยเช่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 5-8 ขี้นอยู่กับภาวะการแข่งขันของตลาดเช่า

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดรีเซลในเมืองไทยที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจสูงที่สุด คือ ภูเก็ตโดยสัดส่วนนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในภูเก็ตมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 ของธุรกิจรีเซลในภูเก็ต สาเหตุที่ภูเก็ตได้รับความนิยมสูงสุดจากชาวต่างชาติ เนื่องจากที่ดินที่ติดหาดในภูเก็ตมีจำนวนน้อย ในขณะที่ดีมานด์ค่อนข้างสูง เนื่องจากภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีชายหาดที่สวย น้ำทะเลใส สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันชาวต่างชาติสามารถบินตรงมายังเกาะภูเก็ตโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเดินทางมาจากจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง รัสเซีย สแกนดิเนเวีย และอีกหลายประเทศ ยิ่งในปัจจุบันที่ดินบริเวณติดหาดบนเกาะภูเก็ตค่อนข้างขาดแคลน หรือ ยังมีแต่ราคาสูงมาก

ดังนั้นความนิยมจึงเริ่มขยายไปบริเวณตอนเหนือของภูเก็ต หรือบริเวณหาดนาใต้ ซึ่งห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 15 กม. ที่ดินบริเวณหาดนาใต้มีราคาต่ำกว่าที่ดินบริเวณหาดต่างๆในภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นหาดกมลา หาดป่าตอง เป็นต้น

นางสาวริษิณี อธิบายต่ออีกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรีเซลในภูเก็ตมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง ในอัตราร้อยละ 20 ถึง 37 ทั้งนี้นักลงทุนที่ฉลาดมักมีวิธีเลือกลงทุนในโครงการที่มีจำนวนไม่มักนัก ทั้งนี้เนื่องจากหากโครงการที่มีจำนวนหน่วยขายมาก มักมีความเป็นไปได้ที่จำนวนหน่วยรีเซลจะมีจำนวนมากด้วย ซี่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูง ทำให้ผลตอบแทนลดลง เนื่องจากภาวะสงครามราคา นอกจากนี้ช่วงเวลาในการซื้อก็มีผลต่ออัตราผลตอบแทน ควรเลือกซื้อในช่วงต้นที่ระดับราคายังไม่สูง ทั้งนี้เนื่องจากราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่ออัตราการขายของโครงการสูง สิ่งที่สำคัญเป็นอันมากสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในภูเก็ตคือ ควรเลือกซื้อกับผู้พัฒนาที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตโดยส่วนมาก มักเปิดขายก่อนที่จะทำการก่อสร้าง ตารางด้านล่างแสดงถึงราคาซื้อขายวิลล่าในภูเก็ตตอนเริ่มต้น และราคาเสนอขายแบบรีเซล

ที่มา - รายละเอียดเพิ่มเติม : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 26 พ.ค. 55

0 ความคิดเห็น: