ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
24 มิถุนายน 2554

กรมที่ดินขยายบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ทั้ง Internet Banking , ATM Payment และ บัตรธุรกิจธนาคารกสิกรไทย (K-Corporate Payment Card ) อีก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ภูเก็ต และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดีเดย์ 27 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากภารกิจหลักของกรมที่ดินในการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแก่ ประชาชน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินและจัดเก็บภาษีอากรแทน ส่วนราชการอื่น สำนักงานที่ดินหลายแห่งเก็บรายได้ต่อวันเป็นจำนวนมากต้องเป็นภาระ ในการเก็บรักษาก่อนที่จะนำส่งคลัง ในขณะที่ประชาชนก็ต้องนำเงินสดจำนวนมากมาชำระค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเพิ่มความปลอดภัยรวมทั้งลดความเสี่ยงแก่สำนักงานที่ดิน กรมที่ดินจึงขยายบริการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking , ATM Payment และ บัตรธุรกิจธนาคารกสิกรไทย (K-Corporate Payment Card ) ขึ้นอีก 18 สำนักงานใน 7 จังหวัด ตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า ผลจากการบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางอีเล็คทรอนิคของธนาคาร ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนแล้ว

ปรากฏว่ามีประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการนิยมใช้บริการกันมาก กรมที่ดินจึงขยายช่องทางการชำระเงินให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทั้งประชาชน และทางราชการอีกด้วย

ที่มา - รายละเอียดเพิ่มเติม : ประชาชาติธุรกิจ 21 มิ.ย.54

0 ความคิดเห็น: