ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
23 พฤษภาคม 2554

การก่อสร้างสะพานท้าวศรีสุนทร หรือ สะพานสารสิน 2 เชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดพังงา-ภูเก็ต คืบหน้ากว่า 93% คาดเปิดให้บริการได้ภายใน 20 ก.ค.นี้

นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสะพานท้าวศรีสุนทร หรือ สะพานสารสิน 2 ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดภูเก็ต และพังงา เพื่อทดแทนสะพานสารสินเดิมที่มีการก่อสร้างมาแล้วกว่า 52 ปี ว่ากรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 2552 จำนวนกว่า 370 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสะพานท้าวศรีสุนทร หรือสะพานสารสิน 2 ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อทดแทนสะพานสารสินเดิมที่ก่อสร้างมานานถึง 52 ปี แล้ว ทำให้สภาพสะพานเดิมอยู่ในสภาพที่เก่า และชำรุด ประกอบกับสะพานเดิม มีความสูงไม่มากนักเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะลอดผ่านได้ จึงได้มีการของบประมาณมาจัดสร้างสะพานหินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการเดินเรือ

สะพานท้าวศรีสุนทรที่ก่อสร้างใหม่ สร้างอยู่ในระดับแนวเดียวกับสะพานเทพกระษัตรี มีความยาว 650 เมตร กว้าง 12 เมตร เป็นสะพาน 2 ช่องทางจราจร ใช้สำหรับขาออกจากเกาะภูเก็ต

จากการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพบว่า ขณะนี้การก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 93% เหลือเพียงขั้นตอนเก็บงานรายละเอียดพื้นผิวถนน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งปรับปรุงสะพานสารสินเดิมให้เป็นจุดชมวิว โดยยกสะพานระดับ ให้มีความความสูงเท่ากับสะพานท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร และสร้างจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นสะพานคนเดิน

ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตกล่าวต่อไปว่า มั่นใจว่า ภายในต้นเดือน ก.ค.นี้การก่อสร้างสะพานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณ วันที่ 20 ก.ค.นี้ เชื่อว่าหลังจากเปิดให้สะพานท้าวศรีสุนทร หรือสะพานสารสิน 2 จะทำให้การเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต-พังงามีความสะดวกวสะบายขึ้นเนื่อง จากขณะนี้การเดินทางข้ามระหว่าง 2 จังหวัดใช้เพียงสะพานเทพกระษัตรีทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อการคมนาคมระหว่างจังหวัด สะดวก ปลอดภัย ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคด้วย

สำหรับสะพานท้าวศรีสุนทร สร้างอยู่กึ่งกลางระหว่างสะพานสารสินเดิมกับสะพานท้าวเทพกระษัตรี เป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างประมาณ 12 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.70 เมตร สะพานมีความยาวประมาณ 655 เมตร พร้อมกันนี้จะทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานฝั่งท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ตยาวประมาณ 650 เมตร และฝั่งท่านุ่น จังหวัดพังงา ยาวประมาณ 510 เมตร

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 23 พ.ค.54

0 ความคิดเห็น: