ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
3 กรกฎาคม 2552

กรมที่ดินเร่งออกส.ค.1 ตกค้าง กว่า ล้านแปลง ให้เป็นโฉนด ตามอำนาจ ของกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินปี 2551 ขีดเส้น 6 ก.พ. 53 หากพ้นกำหนด ให้ศาลสั่งตกเป็นที่สาธารณะ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้กรมได้เร่งรัดให้ประชาชนที่ครอบครองแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ทั่วประเทศให้ รีบแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน ก่อนที่จะครบระยะเวลาที่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551 ที่ให้เวลา 2 ปี ในการดำเนินการและใช้สิทธิ์ขอออกโฉนด ไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีตกค้างอยู่จำนวน 1,000,000 ฉบับ หรือ 1,000,000 แปลง เฉลี่ย แปลงละ 5-10 ไร่ แต่ประเมินว่า การติดต่อขอยื่นออกโฉนดยังไม่มาก ซึ่งเข้าใจว่า จะติดต่อขอยื่นหลักฐานในช่วงท้ายๆของการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไรก็ดีหากพ้นจากนี้ จะต้องให้ศาลพิจารณาเป็นรายๆไป และเป็นไปได้ว่าเอกสารประเภทส.ค.1ที่ตกค้างจะต้องตกเป็นที่ดินสาธารณะไปโดย ปริยายเพื่อป้องกันการนำส.ค.1 ไปสวมสิทธิ์เพื่อขอออกโฉนดยังที่ดินแปลงอื่น และเกิดปัญหาฟ้องร้องตามมา

แหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย กล่าวว่าจากการตรวจสอบ พบว่า เกาะสมุย ยังเหลือ ส.ค.1ตกค้างประมาณ 4,000 กว่าแปลง ซึ่งยังไม่มีเจ้าของยื่นขอออกโฉนด เข้าใจว่า ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ หรือล้มหายตายจากไปแล้ว อย่างไรก็ดีได้เสนอกรมที่ดินว่าหากครบกำหนด ไม่มีใครนำส.ค.1มาออกโฉนด ให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินทันทีเพื่อขจัดปัญหาทุจริต

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 02-04 ก.ค. 52

0 ความคิดเห็น: