ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
3 มิถุนายน 2552

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประกาศ ลดวงเงินผ่อนชำระค่างวดของสินเชื่อที่อยู่อาศัยลง 40% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ได้รับ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจมาก สามารถเลือกลดวงเงินผ่อนชำระค่างวดลงได้ถึง 40% ของวงเงินผ่อนชำระปกติ เป็นเวลา 1 ปี คือตั้งแต่กรกฎาคม 2552 ถึงมิถุนายน 2553 อาทิ ลูกค้าที่เคยผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาทก็สามารถเลือกลด การผ่อนชำระเหลือเพียง 6,000 บาทต่อเดือน

สำหรับการลดค่างวดผ่อนชำระครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจได้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น หรือบางคนที่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ในช่วงนี้ ก็สามารถลดวงเงินค่างวดเพื่อช่วยลดภาระของครอบครัว รวมทั้งสามารถรักษาบ้านไว้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อไป ในขณะที่ลูกค้าใหม่ที่มีความจำเป็นต้องซื้อบ้านในช่วงนี้ ก็ได้สิทธิ์ในการลดค่างวดได้เช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้สร้างภาระการผ่อนชำระต่อเดือนที่สูงเกินไป

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานให้อีกด้วย ซึ่งรวมถึงค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ พื้นฐานให้กับลูกค้าและประชาชนตั้งแต่ 15 มิ.ย. 52 ถึง 30 มิ.ย. 53 โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางของธนาคารที่สะดวกที่สุด ทั้งทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องเอทีเอ็มที่มี 5,760 เครื่อง หรือสาขาของธนาคารที่มีกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ "เป็นมาตรการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเหลือลดภาระในด้านต่างๆ ของประชาชน"

ที่มา : ไทยรัฐ 03-06-52

0 ความคิดเห็น: