ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
24 มีนาคม 2552

มาแล้วมาตรการธอส.อุ้มคนซื้อบ้านฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งพักหนี้-ลดต้น-ลดดอก

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้สรุปมาตรการช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและตกงานแล้ว โดยจะยืดหนี้ให้ยาวขึ้นสูงสุดถึง 30 ปี รวมทั้งพักดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ย

ทั้งนี้ได้แบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ หนึ่งลูกหนี้สวัสดิการของบริษัทเอกชนที่ถูกลดเงินเดือนหรือลดเวลาทำงาน มียอดค้างชำระไม่ถึง 90 วัน จะให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ประจำเดือนและผ่อนเฉพาะเงินต้นอีก 100 บาท

สอง ลูกหนี้ทั่วไปที่ค้างชำระเกิน 90 วัน หรือเป็นเอ็นพีแอล จะคิดเงินงวดใหม่ให้น้อยลง ลดดอกเบี้ยชั่วคราว หรือพักชำระดอกเบี้ยที่ค้างมานาน เป็นต้น

“เราจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป จะดูว่าเป็นลูกหนี้เก่าหรือไม่ โดยพร้อมขยายเวลาชำระได้อีก หรืออาจลดเงินงวดลงไปได้ ลูกค้ารายใดที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถติดต่อได้ทุกสาขา” นายขรรค์ กล่าว

ขณะที่นายวัฒนา มโนเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้ ธอส. กล่าวว่า มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการชั่วคราว เมื่อสถานการณ์ปกติแล้วลูกค้าจะต้องเจรจาเพื่อตกลงเงื่อนไขกันใหม่

“เราพยายามช่วยลูกค้าที่ประสบปัญหาการทำงานเท่าที่หลักเกณฑ์เปิด ให้ทำได้ เพราะธอส. อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคาร แห่งประเทศไทย ฉะนั้นจะลดการส่งเงินต้นจากเดิม 50% ไม่ได้ เพราะธปท. ไม่ให้ส่งเงินงวดต่ำกว่ายอดดอกเบี้ย” นายวัฒนา กล่าว

อนึ่ง ปัจจุบันธอส. มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 10% ของสินเชื่อทั้งหมด หรือประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และปีนี้คาดว่าผลจากวิกฤตเศรษฐกิจจะส่งผลให้มีสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นเป็น 12%

แหล่งข่าวธอส. เปิดเผยว่า ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้ลูกหนี้ของธอส. เริ่มมีการค้างชำระค่างวด 1-2 เดือนเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ของสินเชื่อรวมแล้ว

ที่มา : โพสทูเดย์ 24-03-52

0 ความคิดเห็น: