ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
27 มีนาคม 2552

ตลาดแยกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ออกจากหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป็นหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเผยแพร่ดัชนีและค่าสถิติต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพรวมหมวดธุรกิจ property fund เริ่ม 31 มี.ค.นี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 21 กองทุน มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 48,690.66 ล้านบาท คิดเป็น 12.19% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อ สร้าง และ 1.40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.2552)

นอกจากนี้ คาดว่า ปีนี้จะมีกองทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 กองทุน ด้วยจำนวนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการแยก หมวดธุรกิจดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้แยกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ออกจากหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund Sector: PFUND) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พร้อมการเผยแพร่ดัชนีราคา และค่าสถิติต่างๆ ของหมวด PFUND ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2552 เป็นต้นไป

"การแยกหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้ ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลหมวดธุรกิจนี้ได้ เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสนใจให้แก่ผู้ลงทุน ให้เข้ามาซื้อขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ใช้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นเครื่องมือหนึ่งระดมทุน" นางสาวโสภาวดี กล่าว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของรายหลักทรัพย์ และหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานงบการเงิน และจะทำการยกเลิกการคำนวณอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

ส่วนประมาณการค่าสถิติ P/NAV และ Dividend Yield ของหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 25 มี.ค.2552 มีค่าเท่ากับ 0.7 เท่า และ 9.38% ตามลำดับ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม และนิตยสาร Money&Wealth จัดสัมมนา "กองทุนรวมอสังหาฯ เพิ่มโอกาสทำกำไร ลงทุนง่าย กระจายความเสี่ยง" ขึ้น ในวันที่ 1 เม.ย.2552 นี้ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 27-03-52

0 ความคิดเห็น: