ติดต่อ ที่ดินภูเก็ต : ศักดิ์ดา การวิจิตร โทร : 081-5377146 อีเมล์ : s_karnwigit@yahoo.com ...
11 เมษายน 2556

บริการงานเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน (Soil Boring Test) ภูเก็ต

            ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ( Plate Bearing Test) เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง ใช้ในการออกแบบเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก เพื่อให้ได้ขนาดของหน้าตัดเสาเข็ม ความลึกของเสาเข็มที่เหมาะสม รวมถึงน้ำหนักบรรทุก ที่ปลอดภัยในการก่อสร้าง
            ดำเนินการขุดเจาะทดสอบชั้นดินและรับรองโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ให้บริการทั้งในภูเก็ต และใกล้เคียง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 081-537-7146

...

0 ความคิดเห็น: